Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Terugkoppeling periodiek overleg van maandag 24 augustus RFH

Op 17 juni heeft het laatste periodieke overleg plaatsgevonden. In de laatste nieuwsbrief hierover zijn jullie op de hoogte gebracht dat er in augustus een overleg zal worden ingepland. Deze heeft plaatsgevonden op 24 augustus. In deze nieuwsbrief meer nieuws over stand van zaken RFH en Corona, het voorstel van een thuiswerkregeling en overige punten.

Hoe gaat met Royal FloraHolland? “Thermometer”
RFH heeft inmiddels de tool ontwikkeld waarbij ook de medewerkers inzicht krijgen over de financiële stand van zaken binnen de organisatie. Ook wordt er inzicht gegeven over de ontwikkelingen op de handelsmarkt. Deze tool wordt ook wel de “Thermometer” genoemd en is door RFH voor alle personeelsleden op intranet toegankelijk gemaakt per 21 juli.

Tijdens het periodiek overleg hebben wij een toelichting van CFO RFH David van Mechelen gekregen over de werking van deze Thermometer. Het systeem geeft een overzicht van verschillende onderdelen die bepalen hoe het gaat met RFH, waaronder kosten ontwikkelingen, aantal karren, aantal transacties, product prijzen, etc. De omzet tot periode 6 is te zien dat er sprake is van een omzet herstel. De omzet blijft achter t.o.v. van de prognose 2020 en de gerealiseerde omzet 2019 in vergelijkbare periode. Door de corona uitbraak is de omzet begin dit jaar ingestort, maar door een sterk herstel is het omzetverlies beperkt tot net onder de 20%. Hierdoor kan RFH geen beroep op de NOW 1, NOW 2 regelingen en kan RFH ook geen beroep doen op het sierteeltnoodfonds. RFH ziet een verder herstel in zowel de handelsomzet als de bedrijfsvoering. Deze stijging en herstel is volgens de CFO nu al zichtbaar in de voorlopige gegevens van periode 7 en 8.

Handhaving coronamaatregelen
Verder hebben wij aandacht gevraagd over de naleving en handhaving van de coronamaatregelen op de werkvloer. Vooral op afdelingen waar externen toegang hebben. Eén van de onderwerpen die wij hebben aangekaart is het verplicht stellen van mondkapjes op een afdeling. Wij zijn hier geen voorstander van en adviseren in de basis om een handhaving op te zetten die de naleving van de maatregelen van de overheid bewaakt. Een mondkapje op de werkvloer is door de overheid geen verplichting en als vakbonden willen wij dit ook niet. De naleving van de 1,5 meter is volgens de overheid de beste maatregel die risico’s van besmetting verkleind. Wij hebben dan ook aangegeven om de focus op de 1,5 meter te leggen in plaats van een mondkapje. Wij pleiten nogmaals voor onafhankelijke corona handhavers die controleren op de naleving van de 1.5 maartregel. Daarnaast zal de FNV Arbo deskundige betrokken worden bij het updaten van het corona protocol.

Thuiswerkregeling
In het vorige overleg heeft RFH aangegeven ons te betrekken bij de ontwikkeling van een thuiswerkregeling. Dit is gebeurd. De directie van RFH heeft ons een eerste voorstel van een thuiswerkregeling gedeeld met de vakbonden en OR. Als eerste willen wij duidelijk maken dat wij geen voorstander zijn om weer de cao tussentijds open te breken. Wel staan wij open voor een voorstel die wij dan te allen tijde met onze leden delen ter beoordeling.

Wat wij hebben gezien is een voorstel wat niet voldoet aan een eerlijke en rechtvaardige regeling. Er is namelijk een thuiswerkregeling voorgesteld die ten kosten gaat van de huidige woon-werk en dienstreizenregeling. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen thuiswerkende en de niet-plaats- en tijdgebonden medewerkers. Ook wil men de mogelijkheid open houden om deze regeling ui te breiden voor de medewerkers die plaats- en tijdgebonden werken. Heel veel inleveren dus.

Daar tegenover staat een thuiswerkregeling waarbij je een zeer magere netto vergoeding ontvangt voor elke dag dat je thuis werkt. Hiermee denkt de directie van RFH de dagelijkse kosten van internet, elektriciteit, koffie/thee, etc. te compenseren. Wij hebben deze thuiswerkregeling naast bestaande regelingen gelegd en komen tot de conclusie dat de regeling deze kosten bij lange na niet dekt. Wij zullen met de OR in overleg gaan om na te denken over een tegenvoorstel die veel beter aansluit en eerlijker is. Hierbij kijken wij naar de recente onderzoeken die goed in kaart brengen wat voor extra uitgaven een werknemer heeft als hij/zij thuiswerkt. Wij zullen jullie op de hoogte houden en verdere ontwikkelingen hierover met jullie delen.

Overige agendapunten
We hebben tijdens het periodiek overleg een overzicht ontvangen over de huidige stand van plus- en min-uren van medewerkers. Op deze manier kunnen we beter inzicht krijgen over de inzet van uitzendkrachten en/of dit niet ten kosten gaat van medewerkers met vaste contracturen. Wij zullen de komende periode verder in gesprek gaan met het logistiek management over de gevolgen van min-uren op afdelingen niet zijnde afdelingen in het verdeelproces bloemen/planten.

Er is ons ook de stand van zaken gegeven over de klankbordgroep referentiefuncties. Deze zijn op verschillende afdelingen in gesprek geweest met medewerkers om hun functietaken in kaart te brengen. Spoedig zullen deze resultaten op tafel worden gedeeld in de klankbordgroep waarbij wij als vakbonden ook aanwezig zullen zijn.

Wij hebben als vakbonden de klachten over de toegankelijkheid tot het personeelsdossier door medewerkers aangekaart bij de directie van RFH. Het moet namelijk niet zo zijn dat er alleen via leidinggevende of onder begeleiding toegang kan worden verleend naar je persoonlijke personeelsdossier. De directie gaf aan zich niet te herkennen in deze klachten en zal dit onderzoeken en er op terugkomen. Tot die tijd is het voor iedereen mogelijk om zonder begeleiding toegang te krijgen tot zijn eigen dossier. De HR zal je hierbij helpen indien nodig.

Het volgende periodiek overleg staat gepland op 9 september gepland dan zullen de volgende actiepunten worden besproken: het WAB-proof maken van de cao, evaluatie beloning/beoordeling vak volwassenschaal uitzendkrachten, en de inzet van uitzendkrachten versus medewerkers met min-uren en de van stand zaken fustwasserij in Naaldwijk.

Heb je vragen of opmerkingen dan kan je ons bereiken via de onderstaande contactgegevens of heb je vragen omtrent het coronavirus & werk dan kan je meer informatie vinden via de onderstaande links:

https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus

https://www.fnv.nl/corona

Mede namens Jeroen Brandenburg, bestuurder FNV Agrarisch Groen,

Souleiman Amallah
Bestuurder CNV Vakmensen
s.amallah@cnvvakmensen.nl
06-20522211

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid