Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Terugkoppeling periodiek overleg RFH 17 juni

Het laatste periodiek overleg dateerde van 17 februari, net voor de corona uitbraak. De afgelopen periode was voor RFH zeer hectisch, met name door de onzekerheid en de onduidelijkheid over de gevolgen van de crisis voor de sierteelt.

Op 2 juni, datum uitslag stemming, hebben wij na weken van onderhandelingen overeenstemming bereikt over de extra corona maatregelen. Een meerderheid van de leden heeft ingestemd met het extra pakket maatregelen, waaronder het uitstellen van de loonsverhoging van 1 juli naar 1 oktober. Het was een krappe meerderheid en we hebben veel opmerkingen gekregen over de wijze waarop RFH heeft gecommuniceerd, maar ook twijfels over nut en noodzaak van de afspraak en het gebrek aan waardering.
Tijdens het periodiek overleg hebben wij over deze signalen een terugkoppeling gegeven. RFH herkent een aantal signalen over de communicatie en bekijkt hoe dit in de toekomst beter zou kunnen.

Een van de afspraken was dat er tijdens ieder periodiek overleg een financiële toelichting komt van David van Mechelen, CFO RFH. Dit is gebeurd. RFH heeft inmiddels de NOW 1 regeling aangevraagd en het eerste voorschot ontvangen. Al blijft het nog even spannend of RFH daadwerkelijk de beschikking gaat krijgen, omdat het omzetverlies over deze periode schommelt rond de 20% omzetverlies. Ook de toekenning vanuit noodfonds Sierteelt blijft nog onzeker en wij hopen in het komende periodiek overleg hierover meer duidelijkheid te krijgen. Uit de toelichting blijkt dat het verwachte verlies voor RFH lager zal uitvallen, maar nog steeds aanzienlijk zal zijn. De komende maanden zijn uitermate spannend, met name hoe de ontwikkeling van de volumes en aantal transacties dat RFH afhandelt zal zijn. Wij zullen tijdens het volgende overleg weer een update krijgen. In de tussentijd is RFH bezig met het ontwikkelen van een tool, waarbij medewerkers ook meer inzicht zullen krijgen over de financiële stand van zaken bij RFH, de zogenaamde thermometer, waar tijdens de bijeenkomsten herhaaldelijk om gevraagd werd door medewerkers.

Er stonden nog een aantal onderwerpen op de agenda waaronder functiewaardering, het WAB-proof maken van de cao de evaluatie beloning/beoordeling vakvolwassenschaal uitzendkrachten. Deze onderwerpen zullen met spoed worden opgepakt en er zal op korte termijn een klankbordgroep FUWA worden geformeerd, waaraan ook kaderleden van de vakbonden zullen deelnemen.

RFH heeft aan de bonden gevraagd om mee te denken en te participeren in twee projecten: één gericht op het ontwerp van een “Thuiswerkregeling” en een project “Dienstroosters”. Wij hebben aangegeven dat wij altijd mee willen praten en denken om onze deskundigen daarbij te willen betrekken. Uiteindelijk zullen wij dit altijd afstemmen met onze (kader)leden en zelf beoordelen of het aan onze uitgangspunten voldoet. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Tot slot was er al eerder een uitvraag gedaan over een wijziging in de cao ten aanzien van de aanvraagperiode vakanties. De volgende tekstuele wijziging zal dan van toepassing zijn:
Het proces voor het aanvragen van vakantie in de zomerperiode is:

  • Uiterlijk 1 november ontvangt de medewerker het vakantieaanvraagformulier;
  • Voor 1 december levert de medewerker het ingevulde aanvraagformulier in bij zijn leidinggevende;
  • Uiterlijk 15 december hoort de medewerker of zijn aanvraag akkoord of niet akkoord is.

Als het niet direct lukt om de vakantiewens van de medewerker te honoreren, vindt eerst overleg met de medewerker plaats om te kijken op welke wijze de vakantiewens alsnog kan worden gehonoreerd.
De overige tekst van dit artikel in de cao RFH met looptijd 1 juli 2018 t/m 30 juni 2021 blijft van kracht.

Tot slot zijn we nog met RFH in gesprek over de pensioenregeling bij Nationale Nederlanden (NN). Zoals jullie weten, bouwen medewerkers bij RFH geen pensioen meer op bij NN. De nieuwe pensioenregeling loopt bij PGB. Er staat nog een bedrag open dat bedoeld is voor de indexatie van de regeling van NN. In overleg met RFH en de pensioendeskundige zal bekeken worden op welke manier deze gelden op de beste manier ten goede kunnen komen aan de deelnemers. Wij willen hierover voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Wordt vervolgd.
Wij zullen medio augustus een extra periodiek overleg inplannen.

Wijziging bestuurder CNV Vakmensen
Na een periode van bijna 10 jaar komt er een einde aan mijn werk bij RFH. Omdat mijn pakket gewijzigd is, ga ik het stokje overdragen aan Souleiman Amallah, zijn gegevens staan onder deze nieuwsbrief. Ik heb met heel veel plezier de afgelopen jaren met en voor jullie gewerkt.
We hebben mooie dingen meegemaakt, soms heel spannend, soms heel zuur, maar voor mij geldt: altijd met plezier. Ik wens jullie veel werkplezier, duidelijkheid en waardering, en een gezonde, gelukkige toekomst.
Groet Kitty Huntjens.

Heb je vragen of opmerkingen dan kan je ons bereiken via de onderstaande contactgegevens of heb je vragen omtrent het coronavirus & werk, dan kan je meer informatie vinden via de onderstaande links.
https://www.fnv.nl/corona
https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus


Mede namens Jeroen Brandenburg, bestuurder FNV Agrarisch Groen

Kitty Huntjens,
Bestuurder CNV Vakmensen
k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Souleiman Amallah,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 47 82 6877
E s.amallah@cnvvakmensen.nl          

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid