Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Terugkoppeling overleg Royal FloraHolland

Op woensdag 18 juli hebben we een periodiek overleg gehad met Royal FloraHolland. Tijdens dit overleg hebben we gesproken over de organisatieontwikkelingen, ARBO catalogus en stand van zaken ORT kwestie.

Stand van zaken organisatie ontwikkelingen RFH

Op dit moment is het MT redelijk tevreden over de financiële ontwikkelingen bij RFH. Ondanks de sombere kijk begin dit jaar blijkt nu de omzet over de eerste helft van 2018 slechts een fractie minder te zijn in dezelfde periode in 2017. Door de extra op de dienstverlening ziet RFH dat de klanttevredenheid toe neemt.

Outsourcing

Vorig jaar is de Fustwasserij Aalsmeer overgegaan naar Limex Cleaning Solutions. RFH zal dit traject evalueren en bekijken of de Fustwasserij Naaldwijk, volgens planning en binnen afzienbare tijd ook overgaat naar Limex. De vakbonden en ondernemingsraad zijn hierbij betrokken en worden in het najaar verder geïnformeerd. Het tweede traject dat loopt is de outsourcing van de afdeling TD, die onder FM valt. Wij worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen. Vanuit beide bonden is deze informatie van groot belang omdat we willen weten wat de gevolgen, voor de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers die nu bij TD werken, zullen zijn.

Start nieuwe CFO RFH

Ook zijn we tijdens het overleg op de hoogte gebracht van de komst van de nieuwe CFO, David van Mechelen. De nieuwe CFO zal per 15 november beginnen maar eerst een maand meedraaien om kennis te maken met het bedrijf, de processen binnen RFH en de sector.

Aanpassing kiesgroep stelsel ondernemingsraad

Tijdens dit overleg zijn wij geïnformeerd over het aanpassen van het kiesgroep stelsel van de OR. Wij hebben vernomen dat bestuurder en de OR overeenstemming bereikt over het nieuwe stelsel en dat het OR reglement hierop zal worden aangepast. In de praktijk betekent dat de aparte OC’s op de logistieke locaties zullen verdwijnen en dat de nieuwe OR zal bestaan uit 17 zetels.

1.

Directie, CS, Finance, HR

2 zetels

2.

BTO

1 zetel 

3.

Commercie

4 zetels 

4.

Logistiek Naaldwijk

3 zetels 

5.

Logistiek Aalsmeer

3 zetels 

6.

Logistiek Rijnsburg

2 zetels 

7.

FM + Concern Logistiek

2 zetels 


Als vakbonden hechten wij veel belang aan medezeggenschap en roepen dan ook onze leden op om na te denken over een kandidaatstelling namens de vakbonden. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan via de onderstaande contactgegevens.

Arbocatalogus

RFH en vakbonden zijn het eens dat er zo snel mogelijk een hertoetsing van de ARBO catalogus bloemenveilingen (Plantion/RFH) moet plaatsvinden. Dit omdat hiermee het belang van sectoraal overleg over arbeidsomstandigheden wordt aangegeven en dat hiermee gezond en veilig werken op de logistieke locaties van RFH wordt bevorderd.

Sociaal Plan

Na enige discussie zal binnenkort de rekeningtool via intranet beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kan een medewerker die boventallig wordt zijn of haar ontslagvergoeding berekenen.

Noot: deze berekening is een proforma berekening en er kunnen geen rechten aan de berekening worden ontleend. De definitieve berekening krijg je bij de vaststellingsovereenkomst (VSO) via afdeling HR.

ORT kwestie

Op dit moment zijn we nog steeds constructief in overleg over de afwikkeling van de ORT. Op dit moment is er nog geen overeenstemming over de uitgangspunten. Wij zullen jullie nader informeren als er meer duidelijk komt.

Jaaruren overeenkomst

De afgelopen maanden hebben wij verschillende contracten gezien van mensen die een jaaruren model contract hebben ontvangen. Wij hebben met RFH afgesproken dat wij al deze contracten zullen analyseren en waar nodig standaardiseren. Wij als vakbonden zullen er op toe zien dat de cao RFH op een correcte wijze wordt toegepast en dat medewerkers worden geïnformeerd over hun rechten.

Cao-overleg

Het volgende periodiek stond gepland op 19 september 2018, maar deze dag wordt benut om verder te onderhandelen over een nieuwe cao RFH. Het eerstvolgende overleg over de cao is 31 augustus. De cao onderhandelingen verlopen stroef, maar wij hopen tijdens deze twee momenten stappen te kunnen zetten en dan voor 1 oktober overeenstemming te hebben over een nieuwe cao RFH.

Samen sterk voor goede arbeidsvoorwaarden. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, juist op deze momenten is het belangrijk om lid te worden van een vakbond. Royal FloraHolland is volop in beweging.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met ondergetekende.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid