Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stand van zaken 3e cao ronde RFH

Woensdag 13 juni hebben wij een terugkoppeling gekregen op de vragen die wij hebben gesteld aan RFH. “Welke problemen verwacht je als bedrijf en welke mogelijke oplossingen zie je?”

Wij hebben inzicht gekregen in hoe RFH kijkt naar de problemen die men op dit moment ervaart en een onderbouwing van de door hen gekozen/voorgestelde oplossingen. Echter, als vakbonden hebben we nog verdere uitleg en cijfermateriaal gevraagd met als doel duidelijk te krijgen of de maatregelen die worden voorgesteld ook in onze ogen daadwerkelijk bijdragen aan de oplossing van de problemen.

Uitgaande van de voorstellenbrief zien we tot nu toe weinig tot geen pluspunten voor de medewerkers. Naar onze mening wordt de rekening van de voorgestelde wijzigingen eenzijdig bij de medewerkers gelegd. Naast het feit dat we overtuigd moeten zijn van de noodzaak van de wijzigingen, zullen medewerkers nadrukkelijk voordeel moeten hebben van de nieuwe cao.

Er is nog niet onderhandeld over de verschillende voorstellen. Naast de vraag om informatie hebben we RFH ook verzocht om te komen met een indicatie voor de loonsverhoging. Jullie hebben immers aangegeven dat hierover duidelijkheid moest komen aan het begin van het traject en niet pas als sluitstuk.

De komende tijd vinden er tal van overleggen plaats met RFH. Immers, ook de pensioendiscussie loopt (26 juni overleg) en er staat een periodiek overleg gepland voor 22 juni. In het periodiek overleg komen o.a. reorganisatie FHS, FM en aansluitend ORT-dossier aan de orde. De volgende cao ronde staat gepland op woensdag 27 juni.

Even voor de goede orde….
De boodschap die wij van jullie kregen tijdens de medewerkersbijeenkomsten (in januari en april) was helder. Loon en een goede regeling waardoor het mogelijk is en blijft om gezond de AOW-leeftijd te halen bij RFH.

Mocht je nog vragen hebben…..

Kitty Huntjens
CNV Bestuurder
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl
M: 06 47 82 68 77

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid