Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Royal FloraHolland - Een onbegrijpelijke stap

Een onbegrijpelijke stap: eenzijdig sociaal kader RFH van toepassing. Zoals jullie weten is het sociaal plan per 1 oktober verlopen en zijn we momenteel nog steeds in onderhandeling. Woensdag 11 oktober zullen wij namelijk met Royal FloraHolland verder praten over een nieuw sociaal plan.

Nu hebben wij begrepen dat RFH afgelopen maandag, voor ons onverwacht en zonder officiële kennisgeving per 1 oktober eenzijdig denkrichting sociaal plan, het sociaal kader, van toepassing heeft verklaard. Dit kader geldt voor medewerkers die vanaf 1 oktober boventallig worden en tot er een nieuw sociaal plan met vakbonden is overeengekomen. Wij weten dat er twee reorganisatietrajecten in voorbereiding zijn. Deze medewerkers worden nu geconfronteerd met de volgende afbouwregeling; per 1 oktober 90% t.o.v. van de huidige vergoeding en per 1 januari 2018 75% t.o.v. van de huidige vergoeding met daarbij allerlei bijkomende verslechteringen zoals het stoppen van de extra wachttermijnen.

Wij zijn bijzonder geïrriteerd over deze eenzijdige stap van RFH en is in ook onze ogen niet acceptabel. Wij zullen dit ook kenbaar maken tijdens ons gesprek op 11 oktober. Wij wijzen Royal FloraHolland er dan nogmaals op dat de medewerkers het huidige voorstel van RFH niet acceptabel vinden. De insteek moet het huidige sociaal plan zijn volgens de medewerkers. Wij hopen dat er dan een voorstel op tafel komt waarmee de onderhandelingen kunnen worden voortgezet. Haast is geboden, omdat we niet te lang willen wachten met een nieuw sociaal plan en een cao.

Medewerkersbijeenkomsten RFH
Wij hebben begrepen dat er door RFH op dinsdag 10 oktober medewerkersbijeenkomsten zijn gepland, waar de denkrichting sociaal plan nader zal worden toegelicht inclusief de toelichting over het nut en noodzaak. Stel de vragen die je hebt tijdens deze bijeenkomsten. Het moet duidelijk worden dat medewerkers de voorstellen veel te mager vinden. Het is nog steeds de bedoeling om een gezamenlijk sociaal plan af te sluiten en daarbij zijn de voorstellen van RFH niet het eindstation, integendeel!
Voor de effecten van het sociaal plan verwijzen we naar ons vorige bericht.

Hoe nu verder?
Zoals eerder vermeld gaan wij op woensdag 11 oktober weer met elkaar in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden om tot een sociaal plan te komen. Ook zullen wij de voorgestelde kaders van Royal FloraHolland inzake het jaarurenmodel bespreken.

Het wordt wederom een spannende tijd, omdat alle trajecten zeer traag verlopen en we op dit moment nog niet kunnen aangeven hoe het verder verloopt. In dit kader zullen alle kaderleden bij elkaar komen om te praten over de ontstane situatie.
Wederom: wordt vervolgd.

Mocht je vragen hebben dan geldt ook nu, neem contact met mij, Kitty Huntjens, op.
Stuur een e-mail: k.huntjens@cnvvakmensen.nl of bel 06-47826877.

Kitty Huntjens
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid