Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

RFH betaalt loonsverhoging per 1 oktober alsnog uit!

Als eerste willen CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen beginnen met een dik verdient compliment aan alle medewerkers. Jullie hebben de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt en een enorme bijdragen geleverd aan het sterke herstel van RFH. Op 29 september hebben wij middels een filmpje kennis genomen van het directiebesluit, dat de loonsverhoging en de periodieke verhoging per 1 oktober word uitbetaald. Zie de bijlage voor een deelbare nieuwsbrief.

De wijze waarop dit is gebeurd betreuren wij ten zeerste, omdat dit een moment had kunnen zijn om samen eensgezind een boodschap van waardering uit te dragen. Helaas is dit niet gebeurd en heeft de inhoud van de boodschap voor ons een andere lading gekregen. Een belangrijk feit is en blijft dat RFH op basis van de omzetcijfers beter presteert dan verwacht. Het verwachte omzet verlies is uitgebleven, omdat de sierteeltsector mede door jullie inzet sterk is hersteld.

Wel of niet praten
De vakbonden krijgen allereest het verwijt dan wij niet bereid zijn om te praten en dat is absoluut ongegrond. Wij hebben namelijk samen met onze leden in april laten zien dat wij bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Een nipte meerderheid van onze leden heeft destijds ingestemd om de periodieke verhoging van 1 april en de loonsverhoging van 1 juli uit stellen naar 1 oktober en dat betekent het volgende:

Medewerker RFH verdient bruto € 1800, zou per 1 juli een loonsverhoging krijgen van 2.5%. Hij of zij ontvangt dan een verhoging van € 45,- bruto per mnd. Deze medewerker heeft € 135,- aan inkomsten gemist. Daarbij kan de medewerker bij goede beoordeling ook nog recht hebben op een periodieke beloning. Kortom, RFH heeft via de afspraken met de bonden een uitstel van betaling gekregen van circa 1.5 miljoen euro. Helaas wordt er over dit uitstel in het filmpje van directie niet gesproken. We moeten dus nog samen met elkaar in gesprek gaan of het wel of niet mogelijk is om alsnog tot uitbetaling te kunnen over gaan. Helaas is dat tot heden niet gebeurd, ondanks dat de vakbonden hier een terugkoppeling over is beloofd door de directie.

Directie overleg
Wij hebben tijdens het directie overleg van 22 september aangegeven dat wij op dit moment geen aanleiding zien om de uitbetaling van de periodieke verhoging en de loonsverhoging van 1 oktober nogmaals uit te stellen. Wij hebben we directie erop geattendeerd dat wij altijd bereid zijn om in januari/februari 2021 weer in gesprek te gaan als de financiële situatie ernstig RFH verslechterd, maar dat we nu niet de cao gaan opbreken. Kortom, het argument dat wij niet willen luisteren of mee willen denken is ongefundeerd.

Ook wordt er door de directie van RFH in onze ogen onnodig onrust gecreëerd door een tegenstelling te suggereren dat RFH wel wil investeren in behoud van werkgelegenheid. En dat medewerkers door uitbetalen van de loonsverhoging extra hun schouders er onder moeten zetten om de verliezen bij RFH te beperken. De vakbonden vinden dit onnodig en ook niet gepast. Wij staan ook voor behoud van werkgelegenheid, maar we moeten ook vaststellen dat de werkdruk de afgelopen jaar alleen maar sterk is toegenomen en dat komt door de tekort aan personeel en uitstroom van uitzendkrachten. Het is zelfs zo erg dat je amper de mogelijkheid hebt om zelf te bepalen wanneer je op vakantie kan gaan. Daarnaast vinden wij ook dat de directie zelf ook niet het goed voorbeeld heeft gegeven: “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”.

Loonsverhogingen nu hard nodig
De loonsverhogingen zijn nu hard nodig, omdat RFH-medewerkers worden geconfronteerd met enorme lastenverzwaringen. Denk aan huurverhogingen, stijgende zorgverzekeringpremies, pensioenpremies etc. Kortom kunnen medewerkers de verhogingen goed gebruiken om hun koopkracht enigszins te behouden.

Meer informatie

Je kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens of meld je aan via onze website: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden. Heb je vragen over corona en werk? Kijk op cnvvakmensen.nl/coronavirus .

Souleiman Amallah                                                   
Bestuurder CNV Vakmensen                                  
s.amallah@cnvvakmensen.nl                                

06-20522211


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid