Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Periodiek overleg directie Royal FloraHolland

Vrijdag 22 maart zijn tal van onderwerpen besproken tijdens het periodiek overleg met de directie van RFH. Na een toelichting op de wijzigingen die er gaan plaatsvinden binnen Commercie en de gevolgen daarvan, hebben wij kort gesproken over de openstaande punten m.b.t. de cao.

We zijn tevens bijgepraat over de stand van zaken voor wat betreft de pensioenregeling en er is overleg over de nog op te stellen excedentenregeling, een aanvullende pensioenregeling voor medewerkers met een salaris hoger dan € 57.000,-. Het overleg hierover is inmiddels gestart, waarbij onze pensioendeskundige nauw is betrokken. In de week van 22 april zullen sociale partners een definitieve keuze maken bij welk pensioenfonds de basis pensioenregeling tot
€ 57.000 wordt ondergebracht. Wij zullen jullie binnenkort hierover nader informeren.

Vanuit de medewerkers zijn een aantal vragen gesteld die wij tijdens het overleg aan de orde hebben gesteld. Het gaat dan over:  

 • de ontwikkelingen/onderzoeken die momenteel plaatsvinden bij Emballage/Fust in Rijnsburg (LM)  
 • hoe om te gaan met toekennen van de nieuwe 80-90-100-regeling voor mensen die door reorganisatie hun baan bij RFH zijn kwijtgeraakt en nu inmiddels weer in dienst zijn van RFH 
 • wanneer is iemand actief mobiel en is er dan ook recht op een scholingsbudget 
 • is er een oplossing voor de kleine groep parttime medewerkers in Naaldwijk die geen beroep kunnen doen op de seniorenregeling (maar wel op de 80-90-100-regeling) 
 • door de wijziging van de vergoeding ORT zijn de regels voor de toekenning ervan niet veranderd   

Wij hebben nog niet op alle vragen een antwoord gekregen, in de meeste gevallen wel een toelichting en komt werkgever terug op de nog openstaande vragen. 

Inmiddels is duidelijk dat RFH niet bereid is om de groep parttimers in Naaldwijk, die langer moeten doorwerken dan in 2014 was te voorzien, onder de seniorenregeling te laten vallen. Wij hebben dringend verzocht om, in het kader van gezond je AOW-leeftijd halen, met elkaar tot een passende oplossing te komen. Wij hebben dit nogmaals per brief kenbaar gemaakt en hopen op korte termijn alsnog een oplossing te vinden. 

Nabetaling ORT Naaldwijk en ORT tijdens vakantie 
Wij hebben overeenstemming bereikt over het aanpassen van de referteperiode voor het nabetalen van ORT. RFH kijkt nu naar het uitbetaalde ORT-bedrag in het jaar 2017 en 2018, waarbij het hoogste ORT-bedrag als uitgangspunt wordt genomen voor de nabetaling. Medewerkers worden hierover nader geïnformeerd.

Daarnaast gaan wij samen kijken naar de mogelijkheden om de ORT tijdens vakantie per maand te verrekenen. Tot nu toe is het niet mogelijk om de verrekening per maand, via de huidige RFH-systemen uit te voeren. De vakantie ORT zal, in ieder geval dit jaar, 2 keer worden verrekend.  

Pensioenacties 
Op 18 maart was de eerste landelijke pensioenactiedag georganiseerd door vakbonden. Hierbij waren ook medewerkers van RFH ruim vertegenwoordigd. 
Om de druk op de ketel te houden, hebben de vakbonden een nieuwe pensioenactiedag op woensdag 29 mei 2019 uitgeroepen. Kortom, noteer deze datum in jullie agenda, omdat het in jullie belang is en "SAMEN STAAN WE STERKER”.

Tot slot kunnen wij melden dat de concept cao-tekst bijna klaar is en dat wij hopen de nieuwe cao-tekst in de week van 15 april te kunnen publiceren. 

Mocht je vragen hebben of informatie willen, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Kitty Huntjens  
Bestuurder CNV Vakmensen 
M: 06 478 268 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl 

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid