Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg Cao RFH hervat, maar nog veel vragen

Wij hebben jullie eerder geïnformeerd over het feit dat bonden na het eerste cao-overleg met kaderleden hebben besproken hoe we verder moeten in het cao-traject.

Dit omdat de duidelijke wensen van medewerkers voor de cao: zicht op een reële loonsverhoging al aan het begin van de onderhandelingen bespreken en een goede seniorenregeling, niet overeenkomt met de inzet van RFH in haar voorstellenbrief.

Op 16 mei hebben we dan ook uitgebreid in beide kadergroepen hierover gesproken en de boodschap van de beide kadergroepen was helder: geen verdere verslechteringen. Tijdens dit overleg met kaderleden zijn een drietal opties besproken.

Afgelopen woensdag hebben we dit besproken met RFH en ook aangegeven dat we geen enkele reden zien om de cao nu aan te passen op mogelijke veranderingen in de toekomst. De vraag is helder: waarom zou je nu de cao op allerlei punten wijzigen, lees verslechteren, terwijl niet duidelijk is waarom je de aanpassing nodig hebt. Daarbij is de voorgestelde koppeling tussen cao en pensioen als ongewenst bestempeld.
RFH heeft kort gereageerd op de drie opties die door CNV Vakmensen en FNV naar voren zijn gebracht.

De hamvraag vanuit vakbonden is: welke problemen verwacht je als bedrijf en welke mogelijke oplossingen zie je?
Vakbonden en dus medewerkers zullen eerst ook het probleem en daarmee het belang van het zoeken naar een oplossing moeten zien, want als het probleem niet gedeeld wordt, is het vinden van een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden bijna onmogelijk.

RFH heeft aangegeven deze onderbouwing te willen maken. Wij zullen dan ook het onderhandelingsproces weer op woensdag 13 juni hervatten. De impact van de voorstellen van RFH zijn voor de medewerkers groot en hebben financiële gevolgen en tevens effect op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers bij Royal FloraHolland.

Daarnaast zijn we momenteel in gesprek met RFH over een nieuwe pensioenregeling die per 1 januari 2020 van toepassing moet zijn. Voor ons is het dan ook veel te vroeg om daarmee het cao-traject te belasten. De gesprekken over de nieuwe pensioenregeling gaan zoals gepland door.Even voor de goede orde…
De boodschap die wij van jullie kregen tijdens de medewerkersbijeenkomsten (in januari en april) was helder. Loon en een goede regeling waardoor het mogelijk is en blijft om gezond de AOW-leeftijd te halen bij RFH.

Kortom….het is wederom een uitdaging om tot een goede cao te komen zonder verslechteringen.

Heb je vragen of opmerkingen dan kan je mij bereiken via de onderstaande contactgegevens.

Kitty Huntjens
bestuurder CNV Vakmensen
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl
M: 06 47 82 68 77

Samen sterk voor goede arbeidsvoorwaarden. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, juist op deze momenten is het belangrijk om lid te worden van een vakbond. Royal FloraHolland is volop in beweging.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid