Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nieuws uit periodiek overleg Royal FloraHolland

Op donderdag 5 juli hebben wij tal van onderwerpen, tijdens het periodiek overleg met de directie van RFH, besproken. Ook hebben wij kennis gemaakt met Annemarie Verkerk, de opvolgster van Rien Bakker, die medio oktober met pensioen zal gaan.

Het was een volle agenda, maar de volgende punten zijn ter sprake gekomen:
Ontwikkelingen Royal FloraHolland in vogelvlucht
RHF ziet nog steeds het klokaanbod dalen, maar het gaat vooralsnog nog minder hard dan verwacht. De prijzen van de producten compenseert deze daling op de klok. Daarnaast ziet RFH een verschuiving van werkaanbod van Naaldwijk en Rijnsburg naar Aalsmeer. RFH gaat deze ontwikkeling de komende maanden nader onderzoeken en de gevolgen in kaart brengen. Tegelijkertijd merkt RFH dat het zeer lastig is om nieuw personeel te werven en te behouden, dit komt mede door het beperkte uren aanbod. Wederom zal worden onderzocht of het werkaanbod kan worden vergroot o.a. door middel van het leveren uit voorraad, maar dat is volgens RFH nog in testfase. Vervolgens zal RFH de komende jaren honderden mensen moeten werven om de medewerkers die met pensioen gaan te vervangen. RFH gaat recruitment (werving en selectie) voor nieuwe medewerkers weer zelf doen, waarbij de focus ligt op een (vast) dienstverband van RFH.
Pensioen
De keuzes voor de uitvoerders van de nieuwe pensioenregeling zijn bekend. De komende 2 maanden zal RFH met haar contractpartijen, PGB (basisregeling, inkomen tot €57.000 ) en ABN AMRO (excedenten regeling, inkomen boven € 57.000) het communicatieplan en implementatie verder uitwerken. Wij verwachten hier medio september/oktober meer duidelijkheid over te kunnen geven. Vervolgens zullen wij -samen met de pensioencommissie- bij elkaar komen om de kaders van de huidige regeling, die achterblijft bij pensioenuitvoerder Nationale Nederlanden, te bespreken.
Over een aantal zaken zijn we bijgepraat

 • Op ons verzoek zijn we bijgepraat over het wel of niet outsourcen van de fustwasserij naar Limex. Volgens de directie is men nog in de onderzoeksfase en is het nog niet duidelijk wanneer de beslissing wordt genomen. RFH zal na het besluit, het traject met de ondernemingsraad opstarten. Bonden hebben aangeven dat de onduidelijkheid voor de medewerkers nu al erg lang duurt. Wij hebben er dan ook op aangedrongen om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de toekomst van de fustwasserij op de locaties Naaldwijk en Rijnsburg. Er zijn voor ons een drietal uitgangspunten belangrijk: zorgvuldigheid, behoud van de huidige arbeidsvoorwaardenpakket en behoud van werkgelegenheid. Het onderwerp staat weer op de agenda voor het komende periodiek overleg op 6 september. Er zijn voor ons een drietal uitgangspunten belangrijk: zorgvuldigheid, behoud van de huidige arbeidsvoorwaardenpakket en behoud van werkgelegenheid. Het onderwerp staat weer op de agenda voor het komende periodiek overleg op 6 september.
 • De overname van de dienstverlening van CAAC door RFH gaat goed. De dienstverlening wordt zelfs uitgebreid en men draait nu zwarte cijfers.
 • Vragen waren er aan onze kant over de ontwikkelingen bij de bedrijfsbrandweer van RFH. We hebben aangegeven dat er veel onzekerheid heerst bij de medewerkers en dat wij bijgepraat willen worden over de personele gevolgen. Volgens RHF lopen er nog gesprekken en zal men t.z.t. het traject met de OR opstarten. We zullen tijdens het volgende periodiek overleg in september worden bijgepraat door het MT van FM.
 • De overgang medewerkers naar CBRE is per 1 mei gerealiseerd. RFH en CBRE zijn nog bezig met de implementatie fase, maar vooralsnog gaat de samenwerking goed.
 • De reorganisatie bij Commercie is gaande. Een grote groep medewerkers is herplaatst, maar er zullen ook medewerkers met een vaststellingsovereenkomst RFH verlaten. Inmiddels zijn er onlangs 19 accountmanagers geplaatst en zijn er ongeveer 40 collega’s boventallig verklaard.
 • Er is ook gesproken over de contracten op basis van het jaaruren model, waarbij medewerkers een vast maandsalaris hebben, maar per week/maand meer of minder uren kunnen werken. Dit omdat wij signalen ontvangen, waarbij medewerkers in bepaalde maanden heel veel uren werken en vervolgens naar huis worden gestuurd omdat men bang is voor “rechtsvermoeden” (automatische uitbreiding van het aantal contracturen). De afspraak is gemaakt om dit nader te onderzoeken en tevens de gevolgen van het werken met een jaaruren model in kaart te brengen.
 • Ook het wel of niet komen tot nieuwe ARBO-afspraken is aan de orde geweest. Het belang van nieuwe afspraken is dat veilig en gezond werken wordt bevorderd, waarbij de afspraken leesbaar, helder en toegankelijk zijn. RFH heeft het in beraad en we krijgen op het komend periodiek overleg een terugkoppeling.

Volgende periodiek overleg met de directie van RFH is op vrijdag 6 september.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen.nl of 06-47826877

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid