Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Inzet Sociaal Plan Royal FloraHolland

Zoals jullie wellicht al hebben gehoord heeft Royal FloraHolland haar plannen voor het nieuwe sociaal plan toegelicht aan CNV Vakmensen. Volgende week krijgen we op basis van de eerste vragen een verdere uitwerking. Jullie ontvangen daarna een uitnodiging om je mening te geven.

Omdat in de eerdere versie de bijlage ontbrak, nogmaals de info met onderaan de tekst, de gezamenlijke communicatie

Als bijlage het bericht dat gezamenlijk is opgesteld door partijen. In week 38 (van 18 tot 24 september) vinden de vergaderingen plaats waarin de medewerkers wordt gevraagd naar hun mening over de voorstellen van Royal FloraHolland voor het nieuwe sociaal plan. Aanwezigheid van een ieder is gewenst, immers dan is het moment om je mening te geven.

Houd de publicatieborden in de gaten voor de definitieve datum. En, wellicht ten overvloede......de vergadering start altijd na afloop van het proces. De tijden op de uitnodiging zijn altijd richttijden.

Na 13 september krijg je de definitieve uitnodiging met de richttijden en locaties.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, je kunt altijd contact met mij opnemen, Kitty Huntjens k.huntjens@cnvvakmensen.nl tel. 06-47826877


Cao-besprekingen na zomervakantie hervat
Afgelopen woensdag 6 september zijn de gesprekken tussen vakbonden CNV Vakmensen en FNV en Royal FloraHolland hervat. Het jaarurenmodel en denkrichtingen over het sociaal plan zijn besproken.

Tijdens het eerste deel van de dag is er door de beide partijen verdieping gezocht op het jaarurenmodel. De bonden hebben een aantal verdiepingsvragen gesteld. Omdat een en ander verder uitgezocht moet worden, komt Royal FloraHolland in een van de volgende gesprekken terug met antwoorden en uitwerkingen. Na het middaguur stond de eerste verkenning rondom het sociaal plan op de agenda. Royal FloraHolland heeft haar denkrichting toegelicht. De bonden gaven aan wel geschrokken te zijn, en willen nadenken over hoe we de brug kunnen slaan tussen wat RFH heeft voorgesteld en wat de bonden in gedachten hebben.

De volgende week praten we verder met elkaar. Ook dan zal het sociaal plan het belangrijkste gesprekonderwerp zijn.

Vakbonden geven in de week van 18 september een terugkoppeling aan en raadpleging van de leden. Ook niet-leden zijn welkom. Nadere info van vakbonden volgt.

Royal FloraHolland, FNV en CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid