Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Getekende cao bij Royal FloraHolland is een feit!

Het heeft even geduurd omdat voor een aantal afspraken nog een uitwerking en/of afspraken moesten worden vastgelegd. Ook de formulering heeft nog de nodige voeten in de aarde gehad. We kwamen er nu achter dat teksten niet altijd even duidelijk zijn, ook dat hebben we zoveel mogelijk aangepast.

Maar nu is de tekst -en daarmee de nieuwe cao Royal FloraHolland- er.

De uitwerking van de 80-90-100 regeling is er, de regeling gaat per 1 juli in en de voorwaarden en bijbehorende afspraken zijn opgenomen in de cao. Dit betekent dat er vanaf 1 juli twee regelingen zijn die het mogelijk moeten maken om op een gezonde, duurzame manier je AOW-leeftijd te halen.

Welke effecten de landelijke actiebijeenkomsten op 29 mei hebben op de totstandkoming van een pensioenakkoord is nog niet te zeggen, maar een goed en eerlijk pensioen is een kwestie van fatsoen……Meer info: www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie of www.fnv.nl/acties/wij-verdienen-een-goed-pensioen 

De keuze voor de pensioenuitvoerder, PGB, is bekend en er wordt hard gewerkt om alles te regelen zodat per 1 januari 2020 de nieuwe regeling kan worde uitgevoerd. Ook voor de excedentenregeling, pensioenregeling voor inkomen boven € 57.000,-, waarbij keuze is gemaakt voor ABNAMRO, wordt verder uitgewerkt. Meer informatie volgt na de zomer.

De complete tekst van de cao is te vinden op intranet, maar vanzelfsprekend ook op de site van CNV en FNV via de link te bekijken: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/veilingen/cao-floraholland

Met een cao voor 3 jaar is op het vlak van arbeidsvoorwaarden enige rust gecreëerd, maar dat betekent niet dat vakbonden niet actief zijn en blijven binnen RFH. Er zijn altijd zaken die belangrijk zijn om op te pakken, te bespreken met de directie en vooral met de medewerkers.

Dus heb je vragen, zijn er ontwikkelingen binnen je afdeling die veranderingen met zich meebrengen, of wil je uitleg over bepaalde zaken, neem contact op en we gaan kijken of er direct een antwoord is of een afspraak nodig is of …..

Mocht je vragen hebben of informatie willen, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Kitty Huntjens                                                        
Bestuurder CNV Vakmensen                                 
k.huntjens@cnvvakmensen.nl 
06 478 268 77                                                      

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid