Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Gesprek Royal FloraHolland neemt positieve wending

Afgelopen vrijdag is er verder gesproken over een tweetal thema's: volwaardige banen en duurzame inzetbaarheid. Dit omdat vakbonden de nadrukkelijke wens hadden om te horen welke concrete voorstellen RFH heeft. In een constructief gesprek zijn de voorstellen toegelicht.

Laatste cao-bespreking voor de zomer De vierde bespreking tussen Royal Flora Holland en de vakbonden over de nieuwe cao heeft plaatsgevonden. Dit is het laatste gesprek voor de zomervakantie geweest. In september worden de gesprekken voortgezet.
Ook nu werd gesproken over de toekomstige veranderingen in het werk bij Royal FloraHolland. Want om de strategie Royal FloraHolland 2020 te kunnen realiseren, moet Royal FloraHolland een wendbare en weerbare organisatie worden.

Waarom gezamenlijke communicatie Soms kiezen we er tijdens de onderhandelingen voor om de voortgang elk apart te communiceren, soms gezamenlijk. Dit is de tweede keer dat we dit als vakbonden én Royal FloraHolland  gezamenlijk doen. Daaruit mag je afleiden dat we graag dezelfde boodschap willen uitdragen over deze fase van de onderhandelingen. Dat is op zichzelf positief. Want we hechten allemaal aan een zorgvuldige en correcte communicatie. De volgende keer communiceren we wellicht weer apart.

Laatste cao-bespreking voor de zomer De vierde bespreking tussen Royal Flora Holland en de vakbonden over de nieuwe cao heeft plaatsgevonden. Dit is het laatste gesprek voor de zomervakantie geweest. In september worden de gesprekken voortgezet.

Ook nu werd gesproken over de toekomstige veranderingen in het werk bij Royal FloraHolland. Want om de strategie Royal FloraHolland 2020 te kunnen realiseren, moet Royal FloraHolland een wendbare en weerbare organisatie worden.

Waarom gezamenlijke communicatie Soms kiezen we er tijdens de onderhandelingen voor om de voortgang elk apart te communiceren, soms gezamenlijk. Dit is de tweede keer dat we dit als vakbonden én Royal FloraHolland  gezamenlijk doen. Daaruit mag je afleiden dat we graag dezelfde boodschap willen uitdragen over deze fase van de onderhandelingen. Dat is op zichzelf positief. Want we hechten allemaal aan een zorgvuldige en correcte communicatie. De volgende keer communiceren we wellicht weer apart.

Verdieping Tijdens het onderhandelingsgesprek op 7 juli werd vooral de verdieping gezocht op een twee onderwerpen: volwaardige banen en duurzame inzetbaarheid (je gezond en vitaal ontwikkelen waardoor je gemotiveerd in je werk staat). De vakbonden en Royal FloraHolland samen zien mogelijkheden voor meer volwaardige banen, in het hier en het nu. Zowel voor uitzendkrachten van Royal FloraHolland als voor bestaande medewerkers de marktplaats van bloemen en planten. In de vorm van vaste contracten én in de vorm van meer uren. We moeten daarbij nog doorpraten hoe we dit kunnen realiseren.

We zien ook veranderingen in de toekomstige organisatie. Op het gebied van digitalisering en mechanisering/robotisering. Door de gevolgen van deze veranderingen, is het noodzakelijk dat medewerkers van Royal FloraHolland zich blijven ontwikkelen zodat ze kansen kunnen pakken binnen de organisatie of de loopbaan op een goede manier buiten Royal FloraHolland voortzetten. Medewerkers van Royal FloraHolland staan er niet alleen voor. Er is hulp om te kunnen ontwikkelen. Je hebt waarschijnlijk al wel eens gehoord van het Toekomstplein. Hier wordt, samen met jou, gekeken naar wat past bij jouw ontwikkeling. In de onderhandelingsgesprekken wordt nu ook gesproken over mogelijke uitbreiding van de faciliteiten binnen het Toekomstplein, waarbij zowel vakbonden als Royal FloraHolland ontwikkeling een belangrijk onderwerp vinden.

Onze toekomstige organisatie De strategische ambities van Royal FloraHolland zijn onveranderd: ‘Betere marges voor onze leden en hun klanten’ en ‘Méér consumenten die méér uitgeven aan bloemen en planten’. Bij die eerste ambitie horen kostenbesparing die we als totale organisatie moeten waarmaken. Het gaat dan om € 104 miljoen ten opzichten van 2014. Dat betreft grofweg 1/3 minder kosten. De reorganisatie in februari 2017 binnen Staf en Commercie is daarin een eerste stap geweest. Ook Logistiek moet een bijdrage leveren aan de kostenbesparing. Het is een feit dat de loonkosten voor een aanzienlijk deel (circa 70%) meewegen in de totale kosten van Logistiek. Wat dit precies betekent voor de werkgelegenheid binnen Logistiek, is lastig te voorspellen. Dit is afhankelijk van de manier waarop we onze logistieke dienstverlening ontwikkelen en gekoppeld aan het tempo van mechanisering en robotisering. Dat er in specifieke processen – op termijn - 2/3 minder medewerkers aan het werk zijn, is denkbaar.

Er ontstaan ook kansen voor wendbare medewerkers die zelf regie nemen. Bovendien blijven kwaliteit en veiligheid onverminderd belangrijk. Maar het mag duidelijk zijn dat er uiteindelijk (we weten nog niet precies wanneer) aanzienlijk minder collega’s werken in het logistieke proces.

En verder? Na de zomer praten we verder met de vakbonden. Onderwerpen zijn dan: het sociaal plan en de verdere invulling van bijvoorbeeld het jaarurenmodel.   We kijken uit naar het volgende gesprek.

Kitty Huntjens (CNV) (k.huntjens@cnvvakmensen.nl) Jeroen Brandenburg (FNV) (jeroen.brandenburg@fnv.nl) Anja de Bree (Royal FloraHolland)                         

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij:
Kitty Huntjens
k.huntjens@cnvvakmensen.nl
06-47826877

 

                                             

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid