Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

FloraHolland periodiek overleg

Op woensdag 18 november heeft er weer een periodiek overleg plaatsgevonden. Ook nu weer een overvolle agenda met verschillende punten zoals: stand van zaken outsourcing ICT, stand van zaken plus/minuren systematiek en specifiek het onderdeel tijdsparen voor parttimers en verzuim. Kortom, er is weer veel informatie om met jullie te delen.

Stand van zaken bedrijf

De omzet van de klokken blijft stabiel, maar de volumes nemen af. De verwachting is dat FloraHolland iets boven begroting zal uitkomen. De prijsvorming is goed en daarmee is de verwachting dat het jaar positief kan worden afgesloten.
Tijdens het overleg is aangegeven dat Rens Buchwaldt tijdelijk de taken van Dimitri Markidis waarneemt, totdat er een nieuwe manager bij HR is benoemd.

Medewerkersbijeenkomsten

Er zijn de afgelopen periode diverse medewerkersbijeenkomsten geweest en voornamelijk informatieve sessies gericht op de strategie 2020. Andere onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan de orde zijn geweest: samen verbeteren en een toelichting op de doelstellingen voor 2016. Daarnaast is ook de betrokkenheid en bevlogenheid bij FloraHolland onderwerp van discussie geweest. Op dit moment constateert FloraHolland dat men op deze punten t.o.v. de benchmark onder het gemiddelde scoort. FloraHolland maakt zich zorgen en wil dit graag verbeteren en houdt de vinger aan de pols. Alle ideeën vanuit de medewerkers hierover zijn welkom.

Outsourcing

In het kader van 2020 is ieder bedrijfsonderdeel momenteel bezig met het maken van businessplannen, waarbij ook een analyse wordt gemaakt welke activiteiten voor outsourcing in aanmerking zouden kunnen komen. Op dit moment is het bedrijfsonderdeel ICT een van de grotere afdelingen die bezig is met een outsourcing traject; op dit moment betreft het werkplekbeheer en mogelijk servicedesk.
Op basis van signalen van medewerkers hebben wij de directie dringend verzocht om medewerkers betrokken te houden bij het proces door heldere, goede communicatie en het delen van informatie. FloraHolland heeft aangegeven de menselijke maat te blijven hanteren. En hen op het hart gedrukt de mensen betrokken te houden door goede communicatie en informatie.

Werksfeer werkdruk

De onzekerheid over de toekomst, wat betekent 2020 voor mij en mijn collega’s, het niet vervangen van medewerkers die FloraHolland verlaten, heeft effect op medewerkers. Dit wordt vooral gesignaleerd als werkdruk en een negatief effect op de werksfeer. De uitkomsten van de enquête naar bevlogenheid en betrokkenheid is hier wellicht ook een voorbeeld van.

Minuren en Flexpunt

Al eerder hebben we een toelichting gekregen over de werkwijze van het Flexpunt. Conform de cao-afspraak krijgen werknemers die zich aanmelden bij het Flexpunt, een aanmeldformulier en dat wordt als een duidelijke verbetering gezien. De afgelopen maanden was er meer werk beschikbaar dan begroot, waardoor medewerkers ook plusuren hebben gemaakt Tot nu toe is het aantal minuren relatief laag en heeft het meerwerk de druk op minuren verminderd. We hebben FloraHolland gevraagd om dit punt als vast agenda punt te agenderen en voornamelijk om dit te coördineren. Onze zorg ligt vooral bij het aanmelden en matchen van werkzaamheden bij het Flexpunt om minuren weg te werken. Wij hebben de afgelopen weken signalen ontvangen, dat op sommige plekken werkzaamheden in het logistiek proces momenteel door uitzendkrachten worden uitgevoerd, terwijl medewerkers minuren oplopen. 
FloraHolland gaat dit uitzoeken en houdt ons op de hoogte van hun bevindingen, wordt vervolgd dus. Het is niet de bedoeling van het bedrijf om werkzaamheden, die vaste medewerkers kunnen doen, te laten verrichten door uitzendkrachten. Ook FloraHolland wil de opbouw aan minuren voor vaste medewerkers zo klein mogelijk houden. 
 
Tijdens dit overleg is aangegeven dat het mogelijk is, vanaf 3 januari 2016, de overuren en meer uren voor parttimers met minuren te verrekenen. Kortom, tijdsparen voor parttimers wordt dan eindelijk mogelijk.

Terugkoppeling aantal verbetertrajecten

De afgelopen maanden zijn de signalen over de aantallen verbetertrajecten toegenomen. De manier waarop in sommige gevallen een verbetertraject is aangekondigd, de communicatie over het waarom van een verbetertraject en het feit dat in sommige gevallen (nog) steeds gebruik gemaakt werd van een formulier waarin stond dat bij geen verbetering je je baan kwijt was, heeft niet bijgedragen aan een positief beeld. Vakbonden hebben benadrukt dat elk verbetertraject maatwerk is, een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat kan dus per individu kort of langer duren.  Omdat wij in het laatste periodiek overleg om een overzicht hadden gevraagd, hebben wij vernomen dat het afgelopen jaar 81 medewerkers in een verbetertraject zitten of hebben gezeten. Een aantal verbetertrajecten is met goed verloop afgerond en een aantal medewerkers hebben middels een vaststellingsovereenkomst afscheid genomen.

Nog een aantal mededelingen:
• Het nieuwe cao-boekje is klaar en zal op intranet en op de website van de vakbonden worden gepubliceerd.
• Op woensdag 25 november hebben partijen een akkoord bereikt over het sociaal plan. Het uitgangspunt van de vakbonden was het handhaven van het sociaal plan dat op 1 oktober jl. is verlopen. De tekst is inmiddels bekend gemaakt en je hebt kunnen lezen dat dit bereikt is. Wij nodigen iedereen uit voor de komende ledenvergaderingen. 
• Wij zijn door FloraHolland geïnformeerd dat er met nieuwe uitzendpartijen een samenwerkingsovereenkomst is getekend. Wij hebben signalen ontvangen dat uitzendkrachten door nieuwe partijen worden overgenomen maar dat daarbij andere voorwaarden gelden. Wij zullen de komende weken informatie verzamelen en dit bespreken met FloraHolland. 
• Tijdens het periodiek overleg hebben wij ons ongenoegen uitgesproken over het feit dat een aantal medewerkers voor 1% ziek wordt gehouden. Bonden hebben aangegeven dat dit niet meer mag en dat wij graag van FloraHolland duidelijkheid willen hebben over de wijze waarop FloraHolland dit toepast.
• Tot slot zullen wij de komende maanden nader worden geïnformeerd over de uitkomsten van het project ‘het nieuwe veilen’; kortom wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid