Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Corona maatregelen en RFH

Op verzoek van RFH zijn vakbonden al enige tijd in overleg over de impact en de gevolgen van de coronavirus op de bedrijfsvoering van RFH. Nu RFH is gestart met de medewerkersbijeenkomsten is het ook voor de vakbonden belangrijk als vervolg op de laatste nieuwsbrief meer informatie te geven.

Tijdens het overleg van 5 mei hebben we nog geen overeenstemming bereikt over de corona maatregelen. Zoals eerder is vermeld is de situatie in de sierteeltsector en bij RFH uitzonderlijk. De NOW-regeling en het noodfonds Sierteelt is volgens RFH niet afdoende om de financiële gevolgen voortkomend uit de verschillende omzetscenario’s op te vangen. Dat heeft o.a. te maken met de seizoen/piek invloeden in de Sierteelt.
Wat we wel zien is dat de afgelopen twee weken de handel weer aantrekt en dat verschillende landen hun lock down gaan versoepelen.

Vanuit RFH is een update gegeven over de financiële situatie bij RFH. Men ziet enigszins herstel, maar zij weten nog nu al dat RFH haar omzetverlies dit jaar niet kan compenseren, een verlies van vele miljoenen wordt benoemd.

Twee maatregelen zijn inmiddels al bekend gemaakt en uitgevoerd: het uitstellen van de periodieke verhoging van april en het veilen op Koningsdag. Als vakbonden hebben we –onder voorbehoud dat leden instemmen- akkoord gegeven op beide maatregelen.
Waar we nog geen overstemming over hebben bereikt, is het verzoek van RFH om ook de loonsverhoging per 1 juli 2020 uit te stellen. Wij zijn na overleg met de kaderleden bereid tot een tweetal concessies omgezet in twee voorstellen onder voorbehoud van instemming van leden. Beide voorstellen hebben we ook voorgelegd aan RFH.

Voorstel A:
loonsverhoging van 2.5% als volgt opknippen:
1.25% per 1 juli 2020 en 1.25% per 1 januari 2021, waarbij met terugwerkende kracht de loonsverhoging per 1 juli 2020 eenmalig wordt gecompenseerd.

Voorstel B:
loonsverhoging van 2.5% uitstellen tot 1 oktober met daarbij de voorwaarde dat de loonsverhoging vanaf 1 juli 2020 met terugwerkende kracht (eenmalig) wordt uitbetaald.

RFH weigert vooralsnog in te stemmen met een van beiden en komt met een tegenvoorstel. Dit tegenvoorstel houdt in dat het uitbetalen van de loonsverhoging aan voorwaarden wordt verbonden. Hierover wil men in september met vakbonden verder praten.

Hiermee blijft de (financiële) onzekerheid voor medewerkers van RFH van kracht. Wij snappen RFH, maar wij vinden dat de medewerkers de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt en hun loyaliteit aan RFH hebben laten zien. Tegelijkertijd worden de RFH medewerkers ook geconfronteerd met een verhoging van hun pensioenbijdrage die vervolgens per 1 januari 2021 weer gaat stijgen.

Wij zijn bereid om te praten, maar niet tegen elke prijs……daarnaast moeten jullie ook nog willen instemmen met een aanpassing van de cao. RFH kan niet eenzijdig de cao wijzigen, dat kan alleen in overleg met de vakbonden en met instemming van de leden.
De komende week zal RFH medewerkersbijeenkomsten via Teams organiseren, waarbij 50 medewerkers per keer zich kunnen aanmelden. Vanuit vakbonden een dringende oproep om deze bij te wonen en vooral kritische vragen te stellen.
Kortom, als RFH wil dat de medewerkers gaan bewegen zal de directie van RFH een substantieel gebaar moeten maken en vooralsnog hebben wij dit nog niet gezien.

Graag zien wij jullie opmerkingen ten aanzien van deze nieuwsbrief tegemoet, maar uiteraard ontvangen wij ook jullie bevindingen naar aanleiding van de RFH medewerkersbijeenkomsten.

De volgende vergadering met de onderhandelingsdelegatie en RFH staat gepland op woensdag 13 mei. Vanuit FNV en CNV zien we de noodzaak tot het nemen van tijdelijke Corona-maatregelen, maar ook daar zijn grenzen aan en voor de volledigheid …. het zijn de leden van beide bonden, die hun uiteindelijk instemming moeten geven. Bonden hebben 15 mei als datum gesteld waarop een voorstel moet worden voorgelegd aan de leden.

Heb je vragen of opmerkingen dan kan je ons bereiken via de onderstaande contactgegevens of heb je vragen omtrent het coronavirus & werk dan kan je de meer informatie vinden via de onderstaande links.
https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus 
https://www.fnv.nl/corona

mede namens Jeroen Brandenburg, bestuurder FNV Agrarisch Groen
Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
k.huntjens@cnvvakmensen.nl
06-47826877

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid