Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Gevolgen einde ABU-cao vaste medewerkers

Recent zijn de onderhandelingen over de ABU-cao voor vaste medewerkers stukgelopen. Dit betekent dat er voor jou dus geen cao meer geldt. Wat voor gevolgen heeft dit en waar moet je voortaan op letten als het om jouw salaris en andere arbeidsvoorwaarden gaat?

Er is sinds kort geen Collectieve Arbeidsovereenkomst meer van toepassing voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen. De onderhandelingen hierover tussen de vakbonden en de werkgevers verenigd binnen de ABU zijn stukgelopen.

Kortgezegd kwam het erop neer dat de werkgevers vele verslechteringen wilden doorvoeren in de cao. Zoveel zelfs dat er in bepaalde situaties een inkomensachteruitgang van meer dan 10% zou kunnen ontstaan. Gewone loonsverhogingen ter compensatie van de inflatie zouden bijvoorbeeld prestatieafhankelijk worden gemaakt. Dat betekent dat het afhankelijk wordt van je prestatie of je volgend jaar nog wel je rekeningen kunt betalen of je boodschappen kunt doen bij de supermarkt. Er is best begrip voor de situatie in de branche maar het compleet zandstralen van jullie arbeidsvoorwaarden vindt het CNV veel en veel te ver gaan. Daardoor kon er geen nieuwe cao worden afgesproken.

Nu er geen nieuwe cao is, betekent dit dat er ook geen cao-loonsverhogingen meer worden afgesproken. Dus holt je salaris langzaam maar zeker uit. Ook kan het zijn dat voor collega's die nieuw in dienst komen andere arbeidsvoorwaarden gaan gelden. Dat betekent dat dan jij en je nieuwe collega dan hetzelfde werk doen, maar tegen verschillende arbeidsvoorwaarden. Zeer ongewenst dus. Maar ook voor de werkgevers is het een ongewenste situatie dat er geen cao meer is. Want voor hen betekent een cao duidelijkheid en draagvlak.

Wat gebeurt er met jouw arbeidsvoorwaarden nu de cao is afgelopen?
Als jouw werkgever bij de ABU is aangesloten dan zijn de arbeidsvoorwaarden in de cao onderdeel gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst.
Als jouw werkgever geen lid is van de ABU dan hangt het er vanaf wat er in je arbeidsovereenkomst staat. Meestal staat erin dat de cao onderdeel uitmaakt van het contract. In deze gevallen blijven de afspraken van de cao gelden totdat je zelf iets anders afspreekt met de werkgever. Doe je niets dan blijven de afspraken gelden totdat er wellicht in de toekomst weer een nieuwe cao wordt afgesproken. Dit kan dus in theorie vele jaren duren.

Er bestaat nu echter wel individuele contractsvrijheid, dus als individu kun je in overleg met de werkgever afwijkende afspraken over jouw arbeidsvoorwaarden gaan maken. Mocht er een voorstel tot wijziging gedaan worden dan is ons advies om dan gebruik te maken van juridisch advies. Als lid van een vakbond staan onze juristen voor je klaar.

Verder verwachten wij dat de werkgevers zullen proberen om verslechteringen met de ondernemingsraad (OR) af te spreken. Bijvoorbeeld over het verminderen van ADV-dagen of over het prestatieafhankelijk maken van de tredeverhogingen. Wanneer een dergelijke afspraak met de OR wordt gemaakt, kan je daar als medewerker tegen protesteren. Dat betekent dat je hiertegen individueel bezwaar kunt aantekenen. Ben je lid van een vakbond (in dit geval CNV Dienstenbond) neem dan contact met ons op, dan staan wij je bij in het maken van bezwaar. Desnoods tot aan de rechter.

Wij vinden dat jullie recht hebben op een goede cao, met een fatsoenlijke loonsverhoging die er voor zorgt dat je salaris niet uitholt, zodat je ook volgend jaar nog gewoon je rekeningen kunt betalen en je boodschappen kunt doen. Wij vinden dat iedereen hier recht op heeft.

We hebben jullie steun nu echt heel hard nodig om alsnog tot een cao te komen. Laat ons weten dat je ons steunt en stuur een e-mail aan belangenbehartiger Marten Jukema.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid