Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Eindelijk cao-resultaat Uitzendbranche

CNV Vakmensen is er samen met andere vakbonden in geslaagd een onderhandelingsresultaat te bereiken met de ABU- en NBBU-werkgevers voor een nieuwe cao. Je kunt nu je stem over het resultaat uitbrengen.

 Geruime tijd hebben we onderhandeld om de 2 cao’s waarin jouw arbeidsvoorwaarden worden geregeld, de ABU-cao of de NBBU-cao, om te vormen tot één gelijkluidende uitzend-cao. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat op alle uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Hierdoor worden cao-regelingen overzichtelijker en kunnen werkgevers niet ‘shoppen’ tussen beide cao’s.

Uiteindelijk hebben we met werkgevers een onderhandelingsresultaat bereikt. We zijn niet helemaal tevreden met het bereikte resultaat als uitkomst van onze gesprekken, maar vinden dit resultaat wel het hoogst haalbare dat we kunnen bereiken. In het onderhandelingsresultaat vind je een overzicht van alle gemaakte afspraken. We denken dat door dit resultaat de positie van uitzendkrachten op diverse terreinen verbeterd. Daarnaast denken we dat de teksten ook makkelijker leesbaar en begrijpelijker worden.

Bekijk het onderhandelingsresultaat (pdf) >

Uitkomst cao-onderhandelingen

In de cao, die gaat lopen tot 31 mei 2021, worden gemaakte afspraken op twee momenten ingevoerd. Per 1 september 2019 gaat er een aantal verbeteringen gelden ten opzichte van de huidige cao’s. Op 30 december 2019 zal de geheel vernieuwde en samengevoegde cao gelden.

Per september wordt de inlenersbeloning (de 6 arbeidsvoorwaardelijke elementen uit de inlenende cao die op jou van toepassing zijn) uitgebreid met toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden (bv. koude-, warmte-, of werken met gevaarlijke stoffentoeslag) en worden er positieve aanpassingen doorgevoerd als je binnen een concern van baan verandert. Dit geldt ook als je werk hetzelfde blijft maar je na een tender voor een ander uitzendbureau gaat werken.

Vanaf 30 december is er dus een flink gewijzigde cao van toepassing. Belangrijke verbeteringen die we hebben kunnen afspreken zijn o.a. het ophogen van de vakantiebijslag van 8 naar 8,33%, het sneller in aanmerking komen voor een periodiek, het tegengaan van repeterende week- en dag contracten en een betere doorbetalingsverplichting bij het wegvallen van je werk. Bovendien krijg je een vergoeding voor aan het werk verbonden reisuren als de opdrachtgever deze ook heeft. De pensioenopbouw voor arbeidsmigranten wordt verbeterd en NBBU-uitzendkrachten krijgen er een vakantiedag bij.


In de ABU-cao is nog sprake van een eigen loongebouw. Sommige uitzendkrachten in fase C of in een specifieke doelgroep vallen hier momenteel onder. Het gebruik zal echter sterk worden beperkt omdat de inlenersbeloning leidend zal worden. Voor fase C-uitzendkrachten is een overgangsregeling afgesproken.

Wat is er nog niet geregeld?

CNV Vakmensen heeft tijdens de onderhandelingen flink ingezet op het verbeteren van de STIPP-pensioenregeling. Helaas heeft dit nog niet tot een concrete afspraak geleid. Momenteel doen cao-partijen een onderzoek naar de effecten van het verkorten van de wachttijd voor toetreding. Hopelijk leidt dit binnen een jaar tot een resultaat. Bovendien wilde CNV Vakmensen een reservering voor feestdagen zodat iedere uitzendkracht dit zeker uitbetaald zou krijgen. Helaas is dit niet gelukt maar dit zal tijdens de volgende onderhandelingen opnieuw door ons worden ingebracht.

Stemmen!

Vakbondsleden kunnen nu stemmen om te beoordelen wat zij ervan vinden. De leden hebben hiervoor per e-mail een stemlink ontvangen.

 

Vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen

Neem dan contact met (één van) ons op.

Marten Jukema            en Henry Stroek, bestuurders CNV Vakmensen
E
m.jukema@cnvvakmensen.nl / M 06-13204112/
E
h.stroek@cnvvakmensen.nl  M 06-22452195

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid