Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stem over resultaat tussen-cao ABU Uitzendkrachten

Op 13 oktober hebben we je een nieuwsbrief verzonden over het bereikte resultaat tussen-cao ABU. Over dit resultaat kan je je stem uitbrengen. De digitale stemming bevatte echter een technische fout, vandaar dat je deze nieuwsbrief opnieuw ontvangt, maar nu met de juiste link.

Klik hier voor de juiste link naar de stemming.

Onderstaand nogmaals de tekst van de verzonden nieuwsbrief.

Resultaat over een tussen-cao ABU Uitzendkrachten
CNV Vakmensen en de andere vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers ABU over een "tussen-cao”. Een geharmoniseerde cao voor alle uitzendkrachten was nog niet haalbaar. Het volledige resultaat heb je al ontvangen.

Wat er vooraf ging
In de uitzendwereld proberen we momenteel om diverse redenen de twee grote cao’s (ABU en NBBU) te harmoniseren en samen te voegen. De ABU-cao loopt echter per 4 november 2017 af; het lukt niet om nu al tot een geharmoniseerde cao te komen. Dat kost gewoon meer tijd.
Om niet cao-loos te worden hebben we met de ABU nu enkele afspraken gemaakt die de positie van uitzendkrachten versterken en verbeteren. In een eerdere nieuwsbrief hebben we reeds aangegeven over onderstaande 4 onderwerpen te spreken in het kader van deze tussen-cao:

1 de mogelijkheden voor jullie vergroten waardoor jijzelf of wij voor jou, beter kunt checken of je arbeidsvoorwaarden kloppen (bijvoorbeeld via de inlenersverklaring);

2 beperkingen wegnemen die jullie hebben om inkomen te generen. De claim die het uitzendbureau in sommige gevallen op jullie legt, moet linksom of rechtsom beperkt worden. Bijvoorbeeld wel beschikbaar moeten zijn maar niet worden opgeroepen betekent geen inkomen. Er mogen geen belemmeringen zijn om elders te kunnen werken.

3 Geen belachelijke boetes meer opleggen en verrekenen met het loon bij huisvesting. Dit heeft voornamelijk betrekking op arbeidsmigranten.

4 Wachtdagen bij ziekte afschaffen of in ieder geval verminderen.

Hieronder een toelichting op de bovengenoemde 4 punten.

1 Handhaving en naleving arbeidsvoorwaarden
We hebben kunnen afspreken dat het uitzendbureau veel meer elementen schriftelijk aan jou moet bevestigen. Denk hierbij aan het vermelden van de cao van de inlener, de juiste functie, de salarisschaal en salaristrede, uurloon en arbeidsomvang.
Hierdoor kun je veel beter controleren of je arbeidsvoorwaarden kloppen. Tevens kun je eerder een beroep doen op een correctie met terugwerkende kracht als de uitzendwerkgever de elementen niet, of niet juist, aan je heeft bevestigd. Deze uitgebreidere bevestiging maakt dat wij als vakbond jouw arbeidsvoorwaarden beter kunnen controleren door de combinatie van de bevestiging en onze kennis van de inlenende cao’s. 

2 Beschikbaarheid en concurrentiebeding
Ter verbetering leggen we in de cao vast dat je vrij bent om je eigen beschikbaarheid voor werk te bepalen en te wijzigen. We leggen ook vast dat je vrij bent om eventueel elders aan de slag te gaan als je een contract hebt met ‘te weinig’ uren. Hier zitten wel enige spelregels aan vast. Die kan je lezen in de ontvangen bijlage van het onderhandelingsresultaat.

3 Boetes i.c.m. verrekeningen op het loon
Dit fenomeen doet zich vooral voor bij arbeidsmigranten. Deze werknemers wonen meestal in huisvesting van de werkgever en krijgen om allerlei redenen boetes opgelegd (bijvoorbeeld omdat ze het licht hebben laten branden of omdat een raam open staat). Hiermee halen slechte werkgevers een stuk van de loonkosten terug waardoor zij deze werknemers goedkoper kunnen aanbieden. Dit is concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dit willen vakbonden niet. Daarom hebben we afgesproken dat alleen justitiële en bestuurlijke boetes verrekend mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan een bekeuring voor te hard rijden in een auto van de zaak. 

4 Wachtdagen bij ziekte, een extra vakantiedag
Het afschaffen of verminderen van de wachtdagen blijkt bij nader inzien teveel onderdeel te zijn van een bredere discussie met de werkgevers over arbeidsongeschiktheid. Dit punt nemen we daarom mee bij de verdere afspraken over de harmonisatie van de twee cao’s. Als alternatief hiervoor hebben we afgesproken dat er een extra vakantiedag wordt toegekend. Op jaarbasis nu 25 in plaats van 24.
Naast bovenstaande punten hebben we ook afgesproken de jeugdlonen te verbeteren en een studie te doen naar de effecten van een eventuele reparatie van WW-rechten van uitzendkrachten.

Hoe verder op weg naar een geharmoniseerde cao voor uitzendkrachten?
We hebben dus een aantal afspraken gemaakt maar over talloze onderwerpen zijn we nog lang niet klaar. Het gaat bijvoorbeeld over StiPP-pensioen, duurzame inzetbaarheid, arbeidsongeschiktheid en de samenvoegingsvraagstukken met de NBBU-Cao. Hier blijven de oorspronkelijke CNV- verbeteringsvoorstellen het uitgangspunt. Omdat uitwerking van deze onderwerpen naar verwachting nogal wat tijd gaat kosten en de NBBU-cao tot 1 juni 2019 loopt, hebben we afgesproken om deze afgesloten ABU-cao te verlengen tot dezelfde datum.

Jij bent nu aan zet: stem over het resultaat
Eén geharmoniseerde cao was nu nog een brug te ver. Echter: met dit resultaat verbeteren jouw arbeidsvoorwaarden en wordt er een kwaliteitsslag gemaakt. Wij leggen het resultaat dan ook met een positief stemadvies voor. Je kan tot 24 oktober je stem uitbrengen.  

Vragen en of opmerkingen
Mochten deze nieuwsbrief en bijlage leiden tot vragen, mail ons ze dan. Uiteraard kan je ook op onze website terecht: https://www.jeachterban.nl/uitzendwerk/

Zijn jouw collega’s al lid?
Dankzij de leden van CNV Vakmensen kunnen wij aan de onderhandelingstafel het verschil maken. Is jouw collega ook al lid van de bond? We hebben nu een aanbod waarbij je de eerste zes maanden 50% van je contributie betaalt. Dan heb je, net zoals de huidige leden, recht op advies/ hulp/korting op verzekeringen en leuke workshops. Neem hiervoor een kijkje op onze website: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Bestuurders
Marten Jukema: M 06 13 20 41 12, E m.jukema@cnvvakmensen.nl
Henry Stroek, aanspreekpunt arbeidsmigranten: h.stroek@cnvvakmensen.nl
Roderik Mol: r.mol@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid