Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV-leden bij Transcore: wat speelt er?

Afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest tussen CNV vakmensen en Transcore over de gang van zaken binnen de onderneming. De gesprekken gingen over het opzetten van een ondernemingsraad als ook vragen met betrekking tot rechten en plichten werkgever/werknemer.

Uitleg loonstrook

Er zijn vragen gesteld over de loonstrook door leden. Hoe zit deze in elkaar? Werknemers lijken niet altijd de loonstrook te begrijpen dan wel informatie die wijzigt op de loonstrook, waardoor het overzicht kwijt is. Dit maakt het controleren van je loonstrook ook lastig. Heb je al je toeslagen conform cao gehad? Controleer je dit überhaupt? Er gaat wel eens iets fout in de betalingen!

CNV vakmensen heeft een fictieve loonstrook opgemaakt die bij deze nieuwsbrief is bijgevoegd inclusief toelichting. Als er alsnog vragen zijn dan kun je jouw vakbondsbestuurder daarover benaderen. Uiteraard kun je je vraag ook altijd neerleggen bij de salarisadministratie van Transcore.

Mocht je twijfelen of je salaris betaling klopt, dan kun je een looncontrole laten uitvoeren door jouw bond.

Ondernemingsraad bij Transcore?

Er is bij Transcore geen ondernemingsraad. Wist je dat de wet voorschrijft dat een onderneming met tenminste 50 werknemers een ondernemingsraad moet instellen. Dat wil zeggen het gehele jaar 50 of meer werknemers werkzaam bij het bedrijf, dan een ondernemingsraad verplicht instellen. Een groep werknemers, die ook lid is van CNV Vakmensen heeft aangegeven dat ze een ondernemingsraad willen.

Een ondernemingsraad is er ‘in het belang van het goed functioneren van een onderneming in al haar doelstellingen’ en ‘ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen’.

Een ondernemingsraad bij Transcore zal op basis van de wet moeten worden ingesteld.

Na de zomervakantie zullen er concreet stappen moeten worden gezet om een ondernemingsraad in te stellen. Transcore is in de gelegenheid gesteld mee te denken over de aanpak van het opzetten/instellen. Transcore is hiertoe bereid.

Er zal een lijst komen met werknemers die zich verkiesbaar stellen. Een belangrijke taak voor zowel werknemers als werkgever. Een ondernemingsraad is belangrijk voor elke werknemer, ongeacht je contract. Ook voor de losse jongens.

Je kunt alvast nadenken of je je verkiesbaar zou willen stellen. Na de zomer komt er meer informatie over de ondernemingsraad.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid