Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Uitzendbureaus

Cao Randstad Groep Nederland

Looptijd: 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019

Op deze pagina kun je de meest actuele cao downloaden voor medewerkers van Randstad Groep Nederland.

Op 1 januari 2018 is de nieuwe cao Randstad Groep NL ingegaan. De cao heeft een looptijd van 2 jaar. De nieuwe cao-tekst kun je hieronder downloaden.

Nieuwe cao Randstad Groep NL

In de nieuwe cao is een loonindexatie afgesproken van in totaal 3,8%:

  • Op 1 april 2018 stijgt jouw loon met 1,9%.
  • Op 1 april 2019 stijgt jouw loon met 1,9%.

Ook komt er een nieuwe manier van belonen in de schaal. De leidinggevende krijgt een verhogingsbudget dat hij over zijn medewerkers moet verdelen. Er zijn concrete regels en waarborgen afgesproken die leidinggevenden in acht moeten nemen.

Andere in het oog springende afspraken:

  • De vergoedingen voor beschikbaarheidsdiensten worden behoorlijk verhoogd.
  • Er komt een Werkmaatschappijbonus in plaats van een KPI- en Groepsbonus.
  • Je kunt 1 maal per 4 jaar een arbeidsmarktwaardescan laten uitvoeren op kosten RGN.
  • Je krijgt de mogelijkheid om 8 dagen kraamverlof op te nemen.
  • RGN streeft ernaar om op korte termijn een erkend mantelzorgbedrijf te worden en geeft een bijdrage aan internationale collegialiteit.

 

Downloaden

Je Achterban: online community voor al jouw vragen

Heb je een vraag over jouw werk als uitzendkracht, de cao of heb je andere vragen rondom werk en inkomen? Sinds kort hebben wij voor alle werknemers in jouw cao Je Achterban. Onze online community waar je 24 uur per dag terecht kunt met je vragen. Je kunt ook input geven over wat jij in je cao wilt hebben of een discussie beginnen!

Ga naar Je Achterban >