Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
De juiste richting bepalen we samen
Beroepsgoederenvervoer
Sluiten
Oproep aan kamer
Kom op voor belangen Nederlandse transportsector
Vakbonden en werkgevers in de transportsector willen dat Nederland zich in Europa hard maakt voor een eerlijke, transparante en sociale transportsector.

Lees meer hierover
Tour

Cao Besloten busvervoer

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021

Als werknemer binnen de tourbranche ben jij degene die vakantiereizigers naar hun bestemming brengt, de reis leidt of vanaf het thuisfront een reis in goede banen leidt. De tourbranche kent een bedrijfstak-cao, de cao Besloten busvervoer, die algemeen verbindend is verklaard. Kortom, alle ondernemingen in de toursector moeten zich aan deze cao houden.

De tourbranche is een branche die erg in beweging is. Behalve CNV Vakmensen als constante factor voor de arbeidsvoorwaarden en belangenbehartiging kent de sector de werkgeversorganisaties KNV Bus en Altrovia. Met deze partijen en de vakbonden wordt de cao afgesloten, maar is er ook paritair overleg op het gebied van scholing en ontwikkeling (FSO) en er is een sectorplan voor nieuwe instroom in de sector. Daarnaast is er ook veelvuldig overleg met het controleorgaan STO dat gaat over de naleving van de cao.

Binnen CNV Vakmensen is er een Landelijke Kadergroep/Cao commissie die zich bezig houdt met al de bovenstaande onderwerpen.


Downloaden

Je Achterban: online community voor al jouw vragen

Heb je een vraag over jouw werk, de cao of heb je andere vragen rondom werk en inkomen? Sinds kort hebben wij voor alle werknemers in jouw cao Je Achterban. Onze online community waar je 24 uur per dag terecht kunt met je vragen. Je kunt ook input geven over wat jij in je cao wilt hebben of een discussie beginnen!

Ga naar Je Achterban >