Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Besloten busvervoer - Nieuws

We zijn weer bezig met cao Tour

Na een tussenperiode van afgelopen jaar waarbij een cao van 1 jaar is afgesproken die maar een paar onderwerpen behandelde is er een hoop gebeurd.

De gehele zomer heeft een werkgroep zich gebogen over de tekst van de cao en heeft een leesbaarder cao gemaakt.
Naast de teksten moet er nu onderhandeld worden over verbeteringen en veranderingen voor deze cao.
Vorig jaar hebben wij, met een forse inbreng van de leden, een lange voorstellenbrief ingediend die uiteindelijk bijna niet aan de orde is geweest.

Deze inbreng hebben wij nu opnieuw aan de orde gesteld en daarbij aangegeven dat als wij met elkaar deze sector aantrekkelijk willen maken voor nieuwe instroom dan wel behoud van de huidige populatie er hele forse stappen gemaakt dienen te worden.
De vergrijzing en de grote uitstroom naar onder andere het OV zijn daarbij ook aan de orde.
De balans tussen werk/prive en 24/7 klaarstaan voor de werkgever zorgen voor een grote werkdruk die ook nog eens minder beloond wordt dan in de omliggende sectoren binnen het vervoer.
Ja, er moet dus geld bij en een aantal regels moeten veranderen en dat alles zorgt voor een forse financiële bijdrage die wij van de werkgevers vragen.
Wij vragen een 2-jarige cao met daarbij 2 x 5% loonsverhoging op het loon en toeslagen, maar daarnaast ook veranderingen in beloning tijdens rust en andere werkzaamheden.

Op 10 oktober zijn wij bij elkaar geweest en hebben alle voorstellen met elkaar besproken.
Wat wij vragen past niet in de loonruimte die de werkgevers willen bieden, zij gaan zich nu beraden over het oprekken van hun mandaat. Daar zal vanaf hangen of wij serieus met elkaar kunnen onderhandelen.

Op 4 en 14 november zijn onderhandelingen gepland.
Wij zullen dan, of zoveel eerder als nodig is, met een nieuw nieuwsbrief komen.

Peter Boeseken
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 43
E: p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid