Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Besloten busvervoer - Nieuws

Wat voor contract dien ik te krijgen bij de Tour?

Wij krijgen nog steeds signalen uit het veld dat werknemers MUP-contracten krijgen. Dit is zeker niet de bedoeling.

In de cao-afspraken staat duidelijk opgenomen dat er nog maar één contract kan worden aangeboden van tijdelijke aard en dat is een urencontract. Het minimum aantal uren daarbij is 52 uur op jaarbasis.

In de praktijk horen wij nu dat medewerkers op basis van deze afspraken ineens contracten krijgen aangeboden met uren die fors minder zijn dan dat zij eerst hadden. Ook dit is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je een contract krijgt dat gebaseerd is op het aantal uren dat gemiddeld door jou in het vorige contract is afgesproken danwel uitgevoerd.

Ook KNV (werkgever) heeft haar leden hier nogmaals op gewezen. Je staat als werknemer dus in je recht om hierom te vragen. De urenhistorie uit het verleden geeft je het recht om een parttimecontract te vragen op basis van dat gegeven. Dat zijn regels die wij met elkaar hebben afgesproken. Helaas weten wij dat in de sector theorie en praktijk een stuk uit elkaar liggen en dat tal van bedrijven niet op een goede wijze hiermee omgaan.

Heb je als je lid van CNV Vakmensen om een aangepast contract gevraagd of een MUP-contract geweigerd en je werkgever geeft niet thuis, dan kun je ons om steun en advies vragen. Onderaan deze nieuwsbrief staat mijn telefoonnummer en emailadres daar kun je gebruik van maken.

Nieuwe regels uit Brussel
De afgelopen maanden is er in Brussel veel in beweging over arbeids- en rusttijden in het vervoer. Regels die men eventueel wil veranderen zullen heel veel invloed hebben binnen het beslotenbus- en beroepsgoederenvervoersector. Werkweken van 6 dagen achter elkaar werken, 24 uur rust en daarna weer 6 dagen werken, voordat een langere rustperiode volgt. Voor werken in het buitenland geldt straks de eerste 4 dagen eigen cao, daarna mag het minimumloon van de lidstaat, waar je dan bent, betaald worden. Onnodig om te zeggen dat dit voor medewerkers nadelig tot heel nadelig kan uitpakken. Het is allemaal nog niet zover maar hier is meer sprake van: waar rook is, is vuur, dan men zou verwachten.

Er is in april in Brussel al een manifestatie geweest van de vakbonden. Bonden maken zich ernstige zorgen en willen deze moderne slavernij voor de bedrijfstak niet. Buiten de contacten in Brussel hebben wij vanuit CNV Vakcentrale contacten met het ministerie in Den Haag en leden van de Tweede Kamer. De grootste overreding zit zo hebben wij gemerkt in de praktijkvoorbeelden die wij aanleveren. Wat betekent het voor jou als chauffeur als je straks dit soort weken moet gaan draaien, wat voor risico’s loop je m.b.t. vermoeidheid en veiligheid, voor jou, passagiers en mede weggebruikers. Reageer met een praktijkvoorbeeld naar ons zodat wij onze invloed kunnen blijven uitoefenen daar waar we kunnen. Je kunt hiervoor ook het onderstaande emailadres gebruiken.

Tot slot: voor een ieder die met vakantie gaat een goede tijd en voor degenen die aan het werk zijn veilige kilometers in jullie mooie vak.

Peter Böeseken
Bestuurder CNVVakmensen
M: 06 51 60 20 43
E: p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid