Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Besloten busvervoer - Nieuws

Tour: Cao-onderhandelingen

Deze nieuwsbrief is naar aanleiding van het cao-overleg van 27 juni. Maar voordat wij daar inhoudelijk op ingaan, willen wij u eerst bedanken voor de enorme respons op onze enquête, ruim 100 leden hebben de moeite genomen om per post, e-mail of onze website te antwoorden.

Uit de enquête is te halen, dat er rond de cao en de modernisering ruimte zit om met de werkgevers naar oplossingen te zoeken.

Als het gaat om de materiele zaken en verslechteringen in de KNV voorstellen bent u met elkaar heel helder. We werken hard, we leveren kwaliteit, en wij willen daarvoor op een normale manier beloond worden. We gaan daar niet voor inleveren!

Cao-overleg.
Bonden hebben de uitslag van de enquête per onderwerp van de KNV, voorzien van inhoudelijke argumenten en zo aan gegeven dat we niet bij machte zijn om zo een cao met elkaar af te sluiten.

We hebben aan gegeven waarom een looptijd van 1 jaar noodzakelijk is, waarom er in deze tijd toch een loonsverhoging moet zijn. Daarnaast hebben we ook door laten schemeren over welke onderwerpen we willen praten, zoals scholing misschien gaat daar een discussie van komen. Daarmee hebben wij aangegeven dat de brief van de KNV ingetrokken moet worden om dan met elkaar stappen te maken.

Na de schorsing hebben de werkgevers ons medegedeeld dat zij de boodschap begrepen hebben en dat zij opnieuw met hun achterban gaan overleggen hoe het verder moet. Daarmee hebben zij de brief nog niet ingetrokken maar staat deze wel ter discussie. Meest belangrijke mededeling die wij te horen hebben gekregen is de volgende: WIJ ZOEKEN NAAR KOSTENNEUTRALITEIT MAAR HET IS ABSOLUUT NIET DE BEDOELING DAT DE WERKNEMERS ER NETTO OP ACHTERUIT GAAN .

Op basis hiervan gaan we na de vakantie op 7 oktober weer met elkaar in overleg. Hopelijk kunnen we dan stappen maken en tot een cao komen.

Intussen zal CNV Vakmensen met de kaderleden de tijd benutten om uit te zoeken wat voor alternatieven we kunnen vinden.

Intussen kunt u altijd met uw vragen dan wel opmerkingen terecht op mijn mail: P.Boeseken@cnvvakmensen.nl

Na het volgende overleg volgt er weer een nieuwsbrief.
Die kunt u ook per mail ontvangen gebruik daarvoor onderstaande link. En vul uw emailadres in.

Voor nu een goede vakantie dan wel een veilige werk periode.

Namens de onderhandeling delegatie,
Peter Böeseken
Bestuurder CNV Vakmensen

https://www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/welkom/
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid