Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Besloten busvervoer - Nieuws

Stand van zaken cao Tour 2019

Onderhandelaars van werkgeverszijde hebben geen mandaat om resultaat af te sluiten. Onderhandelingen gaan op 31 januari verder.

Op 19 december zijn partijen voor een onderhandeling bij elkaar geweest. Er lag een pakket op tafel waarbij een resultaat haalbaar zou zijn. Werkgevers hebben binnen hun bestuur echter geen mandaat gekregen en kwamen met een nieuw voorstel.

Looptijd cao 1 jaar  januari 2019 - 31 december 2019.
Loonsverhoging 3% per 1 januari en Toeslagen ook met 3% verhogen.
Vernieuwing van de cao waar we mee bezig zijn doorzetten en in 2020 invoeren.
Resultaat van de studie 5/6 en 6/6 bij positief resultaat invoeren per 1 november 2019.

Voor CNV Vakmensen is dit geen begaanbare weg waarbij het knelpunt zit in de verlenging van de looptijd met 6 maanden (van half jaar naar een 1 jaar).
Daar moet meer tegenover staan dan 3% loon verhoging.

Wij hebben daarom het volgende pakket voorgesteld:
Looptijd 1 jaar (1 januari tot 31 december 2019).
Loonsverhoging 3 % per 1 januari.
Toeslagen ook met 3 %   verhogen.
Spaaruren regeling laten vervallen en werken met de jaarrente regeling.
Dit omdat er dan betere controle mogelijk is op uitvoering cao.
Maaltijd vergoedingen verhogen met 5 euro per maaltijd.
Code 95 alle kosten voor werkgever ook voor de uren.
Meerdaagse de uren van 8 naar 9 brengen.

Daarnaast de vernieuwing van de cao doorzetten en daar zo snel mogelijk resultaat mee behalen.
Uiteindelijk zijn dit hoofdpunten uit onze cao voorstellenbrief waarbij de niet genoemde punten uit onze brief in de vernieuwing een rol kunnen spelen.

Na schorsing kwamen de werkgevers met een klassieke reactie:
Voor deze voorstellen van bonden moeten wij terug naar het bestuur, hier hebben wij geen mandaat voor.
Hoe dit gaat aflopen weten wij dus nog niet, er is een volgend overleg afgesproken op donderdag 31 januari.
Werkgevers komen dan met een reactie en zal blijken of een cao resultaat mogelijk is en hoe serieus men zijn of haar personeel neemt.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg met een volgende nieuwsbrief. Voor nu fijne feestdagen en wie moet werken veilige kilometers.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Peter Boeseken
Bestuurder
E.: p.boeseken@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 60 20 43

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid