Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Besloten busvervoer - Nieuws

Onderhandelingen Tour gestopt: leden nu aan zet

Rectificatie: je ontvangt deze nieuwsbrief opnieuw omdat wij bij de stemming Cao besloten bus 2019-2020 een belangrijke vraag waren vergeten. Onze excuses hiervoor. Hierbij het verzoek om opnieuw je stem uit te brengen.

Op donderdag 31 januari hebben partijen voor de laatste keer bij elkaar gezeten in een cao-onderhandeling voor de cao besloten bus 2019-2020.
Daar heeft CNV Vakmensen moeten constateren dat werkgever niets meer te bieden heeft dan de vorige 2 onderhandelingen. En dat is ronduit teleurstellend te noemen. Daarom spreken wij vanuit de bonden over een eindbod van werkgever dat wij nu ter beoordeling aan onze leden voorleggen. Kortom, het woord is aan de leden om te stemmen.

Wat is er door werkgever geboden
Looptijd van 1 jaar. Per 1 januari 3% verhoging van de lonen en de toeslagen voor gehele jaar. Werken in de tussenliggende periode aan een nieuwe cao. Gesprekken of wij op 1-11-2019 de internationale lijndiensten eventueel 6/6 kunnen gaan betalen.

Wat hebben de bonden gevraagd
Looptijd 1 jaar.
Lonen en toeslagen met 3% verhogen.
Vijf euro verhoging van de maaltijdvergoedingen.
Code 95 opleiding voor rekening van de werkgever (betreft de dag).
Meerdaagse reizen van 8 naar 9 uur netto per dag.
Inzet vernieuwing cao per 1-7-2019 (dus niet hele jaar wachten).
Spaarurenregeling afschaffen.
Op basis van uitkomsten van het onderzoek de regeling voor internationale lijndiensten aanpassen gebaseerd op de pauzeregeling van het goederenvervoer. 

Staffel pauzetijden: 30 minuten bij een diensttijd van 4,5 uur tot 7,5 uur
60 minuten bij een diensttijd van 7,5 uur tot 10,5 uur
90 minuten bij een diensttijd van 10,5 uur tot 13,5 uur
120 minuten bij een diensttijd van 13,5 uur tot 16,5 uur
150 minuten bij een diensttijd van tenminste 16,5 uur

Iedereen kan zien dat er een groot verschil blijft bestaan tussen wat de bonden willen en wat de werkgever wil geven. Uiteindelijk hebben wij nu besloten om als CNV Vakmensen dit eindbod met een negatief advies aan je voor te leggen.

Stemmen
Vriendelijk verzoek om opnieuw jouw stem uit te brengen. Klik hier om meteen digitaal te stemmen. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je op internet ook digitaal stemmen door dit webadres in te typen: https://q.crowdtech.com/8BXMp8m3PUWe18MOoYLuig 
Stem uiterlijk 21 februari. Per post je stem uitbrengen kan met bijgevoegd stemformulier. 

Op basis van de uitslag zal de cao-commissie besluiten wat er verder gebeurt. Je kunt VOOR, TEGEN of ONTHOUDING van stem op het formulier aangeven. Als je TEGEN stemt, dan willen wij graag weten waarom. Vul dat a.u.b. in. Ook vragen wij eenieder die tegen stemt aan te geven of hij/zij bereid is om actie te voeren. CNV Vakmensen kan eventuele acties alleen gaan voeren als zij daar toe voldoende door haar leden wordt ondersteund. Werkgever is uit onderhandeld en zal uit eigen beweging niet meer aan de tafel komen. Leden zijn nu aan zet, breng daarom je stem uit.
 
Mede namens de onderhandelingsdelegatie,
Peter Böeseken, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 20 43
E p.boeseken@cnvvakmensen.nl 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid