Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Besloten busvervoer - Nieuws

HTM doet onacceptabel eindbod!

Op 27 maart hebben bonden en HTM opnieuw gepraat om tot een nieuwe cao te komen. Hierbij hebben de bonden aangegeven alleen te willen praten over een structurele loonsverhoging voor 2014.

In het cao overleg op 14 maart heeft HTM aangegeven dat zij slechts over de hoogte van een loonsverhoging wil gaan praten als de bonden aan de eisen van HTM tegemoet komen. Deze eisen waren onder andere het opkomen op pauzelocaties en de invoering van het Sociaal Plan Perspectief 2013.

Structurele loonsverhoging

Op 27 maart heeft CNV Vakmensen, samen met het FNV, aangegeven dat er alleen gepraat kan worden over een structurele loonsverhoging. Vorig jaar zijn de werknemers HTM tegemoet gekomen. Daarom is het nu tijd voor een structurele loonsverhoging, zonder dat de werknemers weer moeten inleveren!

Reactie HTM

Uiteindelijk is HTM tijdens de onderhandelingen met het volgende eindbod gekomen:
 • HTM biedt een structurele loonsverhoging van 3% voor een periode van 2 jaar. De verhoging zal gefaseerd betaald worden;
 • Opbouw OWN wordt naar achter geschoven, zodat de OWN aan de AOW leeftijd gekoppeld blijft. Bovendien zal de helft van de OWN worden ingezet om de helft van de gebroken diensten te rijden;
 • HTM kan bepalen dat pauzelocaties, opkomstlocaties worden. Hiervoor zal niet langer toestemming van de OC voor nodig zijn. In de plaats daarvan worden in bijlage 9 van de cao criteria opgesteld waaraan een pauzelocatie moet voldoen;
 • Werkgelegenheidsgarantie voor alle medewerkers voor een periode van 2 jaar;
 • Het Sociaal Plan, inclusief ouderenregeling, wordt onderdeel van de cao.

En nu verder?

Dinsdag 1 april leggen we dit eind voor aan de kaderleden. Daarna volgt er een uitnodiging voor alle leden.

De onderhandelingsdelegatie gaat dit eindbod niet positief voorleggen aan haar (kader)leden. Dit betekent dat het een reële mogelijkheid is dat je op korte termijn een uitnodiging van CNV Vakmensen krijgt voor een driekwartvergadering. In die driekwart vergadering zal aan je worden gevraagd of je bereid bent om acties te voeren voor een beter loon! CNV Vakmensen roept de leden nu vast gehoor te geven aan de uitnodiging voor een driekwartvergadering, zodat je jouw stem kunt laten gelden over de voortgang van de cao!

Vragen, opmerkingen?

Hiervoor kun je terecht bij Burg Anker, per e-mail op b.anker@cnvvakmensen.nl of telefonisch/sms/whatsapp op 06- 1 60 19 94.

Tot slot wil ik je er op wijzen dat het van 28 maart tot en met 4 april mogelijk is om jouw stem uit te brengen voor de OR en OC. Voor een goede vertegenwoordiging van jouw werknemersbelangen is het van belang dat je je stem uitbrengt voor 4 april. Bij voorkeur op een CNV kandidaat!

Vergeet dus vooral niet je stem uit te brengen!

Burg Anker
Jeroen Hattink
Kees Verhoog
Michel Wiersma
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid