Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Besloten busvervoer - Nieuws

Er is nog geen zicht op een cao in de tour

Op maandag 7 oktober hebben Vakbonden en KNV Bus een gesprek gevoerd over een nieuwe CAO Tour.

Inzet van dit gesprek is geweest hoe kunnen we tot zaken kunnen komen op basis van kostenbeheersing aan de ene kant en niemand netto erop achteruit aan de andere kant. Dat is op zich niet zo'n makkelijke klus... daarom is ervoor gekozen om nog niet de punten afzonderlijk uit de voorstellenbrieven te behandelen, maar om samen een gesprek te voeren waarbij partijen proberen om een gevoel te krijgen wat er over en weer bespreekbaar is. Dat is dus niet zo concreet, maar geeft wel een indicatie van wat mogelijk is.

Onderwerpen als toekomst van de sector, scholing voor personeel, looptijd korter dan 3 jaar en waar kunnen we onderwerpen uitruilen zijn aan de orde geweest. Daarnaast speelt de functiewaardering een rol. Dit onderzoek gaat dit jaar nog van start.

Daarop hebben beide partijen afgesproken hiermee terug te gaan naar de achterbannen en daar naar mandaat te zoeken voor een volgend overleg. Dat wordt een overleg waarin we wel concreet gaan worden en voorstellen over en weer moeten uitwisselen. Wij hebben de werkgevers de gelegenheid gegeven om orde op zaken te stellen aan hun zijde. Dat neemt niet weg dat wij vinden dat wij niet langer onze leden in de wachtkamer willen houden, maar dat er resultaat dient te komen.

Op maandag 14 oktober komt het vakgroepbestuur (kadergroep) van CNV Vakmensen bij elkaar en zal de inzet voor de volgende ronde gaan bepalen.

Dit overleg zal plaatsvinden op maandag 4 november 2013.

Daarna zal de volgende nieuwsbrief van CNV Vakmensen verschijnen. Voor vragen en opmerkingen kunt u mij bereiken via email: p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Met vriendelijke groet,

mede namens het vakgroepbestuur Tour

Peter Böeseken
Bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid