Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Besloten busvervoer - Nieuws

Cao-akkoord voor werknemers HTM

Op dinsdag 15 april, tijdens twee ledenvergaderingen, hebben de leden van CNV Vakmensen in grote meerderheid ingestemd met het behaalde cao-resultaat. Met steun van de leden is daarmee resultaat omgezet in een akkoord.

Vertrouwen

Het akkoord is tot stand gekomen na lange en moeizame onderhandelingen. De directie van HTM en de bonden hebben in de bijeenkomsten uitvoerig gesproken over de gegroeide cultuur binnen het bedrijf. We hebben gezamenlijk geconstateerd dat er veel te verbeteren valt aan de arbeidsverhoudingen binnen HTM. De directie van HTM heeft daarbij toegezegd dat ze binnen korte termijn een concreet voorstel zal doen over de wijze waarop het vertrouwen en wederzijds respect tussen alle HTM'ers hersteld gaat worden. Wij hebben vanuit de bonden de directie daarbij onze steun toegezegd. Maar wij verwachten van diezelfde directie dan ook dat zij niet wacht met tot er een dergelijk voorstel ligt. In de dagelijkse praktijk zal vanaf nu het bedrijf moeten tonen dat het ernst is met het streven naar betere arbeidsrelaties. En dat start wat betreft de bonden met de wijze waarop het bedrijf omgaat met de uitwerking en uitvoering van dit cao-akkoord.

Het cao-akkoord omvat:

  • Een looptijd van een jaar, van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014
  • Een verhoging van alle salarissen met een bedrag van 49,60 euro bruto per maand per 1 januari 2014
  • Eventuele toeslagen worden per 1 januari 2014 met 1,5 procent verhoogd
  • De structurele eindejaarsuitkering wordt verhoogd met een bedrag van 225 euro. Dat betekent dat die uitkering vanaf 2014 1.050 euro bruto is voor een fulltime medewerker (parttimers naar rato).

Sociaal Plan

Verder gaan bonden en HTM onderzoeken hoe met behoud van de huidige wachtgeldregeling (bijlage 6 van de cao) in bepaalde gevallen het mogelijk is het Sociaal Plan met de eerder bij Perspectief 2013 toegepaste ouderenregeling (Bijlage 6b) toe te passen bij interne reorganisaties.

Opkomst op pauzelocaties

Met betrekking tot opkomst op pauzelocaties zijn geen wijzigingen in de cao aangebracht. De rol van de OC in de beoordeling van dit soort voorstellen blijft ongewijzigd. Er komt echter wel een commissie, bestaande uit de algemeen directeur, de voorzitter van de OR en een vertegenwoordiger van de bonden, die bij een patstelling tussen management en OC een beslissing kan nemen over het geschilpunt.

OWN

De cao bood en biedt HTM de mogelijkheid om halve OWN-dagen toe te kennen. Op dit punt wordt de cao niet aangepast. HTM zal de mogelijkheid om halve
OWN-dagen toe te kennen gaan gebruiken om medewerkers die recht hebben op OWN in te zetten op of het ochtend-deel of het middagdeel van een gebroken dienst. De aanwezige leden hebben gevraagd om nadere afspraken te maken over het aantal hele OWN dagen en te onderzoeken of de lengte van de gebroken dienstdeel in gekaderd kan worden.
Overigens blijft het volume aan OWN-dagen gehandhaafd. De periode die werknemers recht hebben op OWN wijzigt dan ook niet in lengte, maar de periode schuift wel mee met de voor de werknemer geldende AOW-leeftijd. Dit geldt niet voor werknemers die nu al recht hebben op OWN-dagen.De vrijstelling van nachtdiensten en gebroken diensten blijft in het aantal jaren gelijk maar schuift ook mee met de leeftijd dat de AOW ingaat. De vrijstelling blijft echter 9 jaar voor het rijdend personeel en controleurs. Voor overig personeel blijft de lengte van de vrijstellingsduur 8 jaar.

Michel Wiersma (voorzitter BLG)
Burg Anker (bestuurder)

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid