Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Mode, interieur en confectie (MITT) - Nieuws

Cao MITT 2016-2018: stem over eindbod werkgevers

Werkgevers leggen met eindbod hun grens voor de Cao MITT op tafel. Bonden vinden het werkgeversbod op het gebied van loon te mager. Na 7 intensieve onderhandelingsronden komen de werkgevers met een eindbod dat op een aantal onderdelen door de vakbonden als niet passend voor de sector wordt gezien.

Er is veel tijd verloren gegaan aan kruisbestuiving uit de 4 sectoren binnen de MITT. Oftewel men praat elkaar de put in als het gaat om essentiële zaken zoals loonruimte versus economische groei. Wel worden er een aantal kwaliteitsafspraken in de cao opgenomen die gunstig zijn voor onze sector.

Eindelijk, zullen velen van jullie denken. Eindelijk nieuws van de cao-tafel en onze vakbonden. Het werd ook wel tijd dat jullie in ieder geval informatie zouden krijgen over de actuele stand van zaken over jullie cao. Nu is dat dus met een eindbod van de werkgevers. Een eindbod houdt in dat de werkgevers vinden dat ze op hun maximale bod zitten en voor hun gevoel daar zelfs een beetje overheen. Als vakbonden kunnen we niet anders zeggen dan dat we teleurgesteld zijn in de houding van de werkgevers als het gaat om de uiteindelijke beloning van jullie inzet. 

Zoals altijd gaat het bij de cao-onderhandelingen op het laatst altijd nog over de loonparagraaf. Daarnaast speelden dit keer ook het opzetten van het PKB (Persoonlijk Keuze Budget) en de modernisering van de cao-teksten een belangrijke rol. Daar is veel tijd en geld in geïnvesteerd in de afgelopen jaren en de bedoeling is dat jullie daar als leden een eindoordeel over geven. De teksten zijn echter nog niet helemaal klaar en voor de werknemers is het nog even de vraag of ze er met de huidige teksten niet op achteruit gaan. Dat willen wij niet en wij kunnen jullie dus nog niet vragen om jullie oordeel hierover, omdat wij juist willen dat er voor jullie geen negatieve effecten aanzitten. Dit proces wordt later afgerond en dan zal het opnieuw bij jullie ter beoordeling en instemming worden neergelegd. Hetzelfde geldt voor het PKB. Wij als vakbonden vinden dat er wel iets geboden moet worden om dit in te voeren en dat er in ieder geval een overgangsregeling moet komen. 

Een eindbod is in onze sector niet nieuw, maar wij willen toch aangeven dat we terugkijkend op het proces, ontevreden zijn over het verloop. Steeds meer merken we dat kleine ondernemingen maar ook de verschillende sectoren met hun voor- en nadelen de onderhandelingstafel beïnvloeden. Indien daar geen verandering in komt en de sector eindelijk weer eens als één sector gaat opereren, zien wij een achteruitgang optreden ten opzichte van andere (vergelijkbare) sectoren zoals bijvoorbeeld de metaaltechniek.

Het eindbod kun je goedkeuren, maar ook afkeuren door nee te stemmen. Bij een nee is het dan gelijk de vraag wat jij binnen jouw bedrijf eraan wilt doen om een beter resultaat te krijgen. Dat bereik je alleen door dat resultaat door middel van acties af te dwingen. Recent is dat in een aantal bedrijven/sectoren succesvol gebeurd, met daarbij de opmerking dat de actiebereidheid dan wel aanwezig moet zijn. 

Natuurlijk weten wij als vakbonden ook dat het in een aantal bedrijven gewoon slecht gaat en de verwachting naar de toekomst gematigd optimistisch is. Wij hebben de afgelopen jaren de reorganisaties en faillissementen van dichtbij mogen meemaken en vinden werkbehoud voor onze leden nog steeds een zeer belangrijk onderwerp. Daarnaast is het echter ook van belang dat onze leden koopkrachtverlies op een redelijke manier gecompenseerd krijgen door een passende loonsverhoging. Of datgene wat nu gebonden wordt passend is, is aan jullie.

In de praktijk is het financieel zo dat je per 1 april 2017 1% loonsverhoging gaat krijgen en op 1 april 2018 nog eens 1,75%. Daarnaast heb je in totaal gedurende de looptijd recht op 2,8% eenmalig uit de vervallen RAM-regeling. Dit laatste, de RAM-regeling, is alleen van toepassing voor de bedrijven die daar ook aan hebben deelgenomen en dus niet voor iedereen. Bedrijven met een eigen pensioenregeling hebben dit niet. Voor de verdere afspraken verwijzen we jullie graag naar het bijgevoegde eindbod. Waarbij nogmaals de opmerking dat het gestelde onder punt 6 nog niet afgehandeld is omdat jullie voor invoering hierover nog je stem mogen uitbrengen. Het kan dus alleen per 1-1-2018 worden ingevoerd als jullie daarmee hebben ingestemd. In feite geldt hetzelfde ook voor jullie werkgever. Je kunt nu namelijk niet met iets instemmen waarvan je niet weet wat de inhoud is. 

Tot slot nog een dringend beroep op jullie. We merken dat de sector op het ogenblik een zwakke uitstraling heeft als het gaat om de arbeidsvoorwaarden binnen de sector. In veel (wat grotere) ondernemingen begint de roep om een eigen cao veel luider te worden. We willen graag met elkaar een sterke MITT-sector behouden maar dat kan alleen maar met jullie steun als vakbondsleden. Daarom is het nog steeds en steeds meer van heel groot belang dat we vakbondsleden werven. Nieuwe leden maar ook leden die zich op een andere manier actief willen maken voor hun sector. Deze sector heeft dat met het oog op een stabiele toekomst heel hard nodig. Zonder leden zal de afbraak van jullie arbeidsvoorwaarden alleen maar sneller worden doorgevoerd. Misschien is het ook wel nodig om nu te zeggen: “tot hier en niet verder”. 

Praat nog eens met een collega die geen vakbondslid is over de noodzaak om samen te staan voor een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Aan het vakbondslidmaatschap zitten naast steun op het gebied van arbeidsvoorwaarden ook nog een hele hoop andere (financiële) voordelen.

Stem
Breng je stem uit over dit eindbod. Je kunt je stem digitaal uitbrengen via deze link tot uiterlijk 19 mei 2017.

Ik hoop dat jullie massaal je mening geven over dit eindbod. Wij zullen jullie zeker verder informeren over het verloop. 

Nicole Engmann-van Eijbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 89
E: n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid