Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Stukadoors - Nieuws

Cao Afbouw

De Cao Afbouw loopt ten einde en de onderhandelingen gaan weer van start. Daarom stuurt CNV Vakmensen jou deze nieuwsbrief. Jouw inbreng is belangrijk, daar het om jouw arbeidsvoorwaarden gaat. Uiteraard zijn er al wat voorbereidingen gestart, waar CNV Vakmensen jou in kennis van wil stellen.

Daarnaast is het nog belangrijker om dat in te brengen wat voor jou belangrijk is. Graag zie ik uiterlijk 29 november 2017 de reacties tegemoet, zodat CNV Vakmensen begin december goed voorbereid de onderhandelingen in kan gaan namens jou.

Arbeidsvoorwaarden beleid
CNV Vakmensen is druk bezig om de laatste details voor het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vast te stellen. De speerpunten zijn: CNV Vakmensen, een sterke vakbond die zichtbaar is, in een wereld waarin iedereen mee doet en ontwikkeling van mensen centraal staat.

Afgesproken is dat iedere sector zijn eigen verantwoordelijkheid mag nemen in de vraag naar loon. De afbouw valt onder de bouw. Binnen de bouwnijverheid is gekozen voor 3 procent loonsverhoging. Jij mag namelijk ook mee profiteren van de groei binnen de bouw.

Daarnaast is het volgende van belang:

Scholingsbudget
CNV Vakmensen is van mening dat jij de mogelijkheid moet hebben om je te blijven ontwikkelen. Dat moet los van de werkgever kunnen. Uiteraard is vakgerichte scholing in eerste van belang, daar je bij moet blijven in je vak. CNV Vakmensen is van mening dat dit de verantwoordelijkheid van de werkgever is.

Daarnaast moet jij ook de mogelijkheid hebben om jezelf te ontwikkelen. Jij doet namelijk zwaar werk en je hebt geen garantie dat je dit tot je pensioen uit kunt oefenen. Omdat de pensioenleeftijd ook steeds verder opschuift en men voorlopig nog geen uitzondering voor zwaar werk wil maken, is het van belang dat jij de mogelijkheid hebt om je zelf te scholen. Daarom vraagt CNV Vakmensen scholingsbudget van 0,5 procent, dat onafhankelijk van je werkgever gespaard wordt, zodat jij daarover de regie hebt.

Dit moet je zonder last of ruggespraak kunnen doen. Het kan namelijk best zo zijn dat jij een richting op wilt die je werkgever niet wil of niet in je ziet zitten. De kans dat hij daar dan aan bijdraagt is klein. Daarom moet ontwikkeling bij jezelf blijven en moet je ook zelf over budget kunnen beschikken. Door jaarlijks een bedrag apart te zetten, moet het mogelijk zijn dat jij die scholing doet die bijdraagt aan jouw toekomst en die jij leuk en zinvol vindt.

Behoud van de duur van WW
De publieke WW wordt teruggebracht tot 24 maanden. In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers en werknemers met het kabinet afgesproken dat de WW als werknemersverzekering tegen de oorspronkelijke polisvoorwaarden behouden kan worden door middel van afspraken tot reparatie via de cao. Het gaat dan om private, aanvullende regeling op cao niveau, waarmee de duur van uitkeringen wordt vastgesteld op maximaal 38 maanden.

Zwaar werk
Werken in de bouw is zwaar. Jij als werknemer in de afbouw-sector weet daar alles van. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) heeft onderzoek gedaan naar zwaar werk. Daaruit blijkt dat de sector Afbouw aangemerkt kan worden als een sector waarin het werk bovengemiddeld zwaar is. Daarom zijn de partijen gezamenlijk, werkgevers en werknemers, een lobby gestart om de sector aan te merken als zwaar. Inzet is om een regeling te treffen, waardoor jij eerder met pensioen zou moeten kunnen, daar het nagenoeg onmogelijk is om iedereen werkend naar het pensioen te begeleiden.

Jeachterban.nl
CNV Vakmensen heeft voor snelle communicatie jeachterban.nl ingericht. Ook de afbouw heeft daar een plaats gekregen. Iedereen, lid of niet, kan daarin zijn of haar reacties en vragen kwijt. Jij kunt daar ook op reageren. Gezamenlijk moeten we tot die voorstellen komen die recht doen op dat wat gemiddeld speelt binnen de sector.

Tot slot
Laat mij weten hoe jij hier tegen aan kijkt. Wat vind jij belangrijk om in te brengen tijdens de cao-onderhandelingen. Dat mag per e-mail, maar ook via jeachterban.nl, daar we samen tot goede voorstellen komen, waarin jij tot je recht komt.

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid