Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Afbouw - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Afbouw

Namens CNV Vakmensen kan ik je melden dat partijen, betrokken bij de cao Afbouw, tot een akkoord zijn gekomen. De lijn zoals geschetst in de vorige nieuwsbrief is gevolgd.

Gezien de huidige omstandigheden, maar ook het feit dat de cao voor de bouwnijverheid onveranderd met een jaar is verlengd, is dit het maximaal haalbare. 

Hoe zien de afspraken er uit:

Looptijd

De bestaande cao wordt verlengd tot en met 31 december 2014.

Lonen en loonkosten

In deze cao-periode vinden de volgende loonsverhogingen plaats:

  • Eenmalig € 150,= bruto in periode 5.
  • Eenmalig € 150,= bruto in periode 7.

Protocolafspraak modernisering cao

Partijen moderniseren/vernieuwen de bestaande cao, waarbij alles bespreekbaar is, inclusief de reikwijdte van de werkingssfeer. Hierbij wordt externe deskundigheid ingeschakeld. Vertegenwoordigers van partijen komen hiertoe zo spoedig mogelijk bijeen nadat een definitief akkoord is bereikt over de cao 2013-2014. De bijeenkomsten vinden ten minste een maal per maand plaats, op een vast tijdstip, gedurende ten minste vier uren per keer.

Indien partijen op 15/12/2014 een gemoderniseerde cao zijn overeengekomen, ontvangen alle werknemers een extra eenmalige uitkering van € 150,= bruto. Is dit nog niet het geval, maar bestaat bij partijen voldoende vertrouwen in de voortgang van het moderniseringsproces, dan besluiten zij deze eenmalige uitkering alsnog uit te keren. Uitbetaling vindt plaats in periode 13. Deze eenmalige uitkering zal geen invloed hebben op het bepalen van de loonruimte voor 2015 e.v.

Voor de gesprekken over de nieuwe cao kunnen waarnemers van aanpalende cao-gebieden worden uitgenodigd.

Naleving cao

Partijen zijn overeengekomen het MOM van een nieuwe impuls te voorzien in het kader van de controle op de naleving van de cao. Zij publiceren een brochure waarin werkgevers en werknemers worden voorgelicht over een aantal relevante cao-afspraken en de werkwijze van het MOM.

Flex

De afspraken van de werkgroep externe flex over de controlelijst zzp en de regeling uitzendarbeid Afbouw worden opgenomen in de cao.

Tot slot

Uiteindelijk ben ik verheugd dat er een cao tot stand is gekomen. De sector heeft te lang zonder cao gezeten en dat is iets wat we voor de toekomst moeten proberen te voorkomen. Vandaar dat ik ook een beroep op je doe, waar het de modernisering betreft. 

Geef mij aan wat je belangrijk vindt en wat er minimaal in de cao moet komen te staan. In overleg met de vakgroep zal er uiteindelijk een nieuwe cao ontstaan, maar daarbij is jouw inbreng van essentieel belang.

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid