Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Afbouw - Nieuws

Nieuws van de 'cao-fronten' Afbouw

Hierbij het laatste nieuws van de cao-fronten van de schilders en de afbouw. Zoals jullie weten wordt er op dit moment op twee tafels onderhandeld. Bij de cao Schilders zijn we er nog lang niet, maar zijn partijen op een constructieve manier met elkaar in gesprek.

Bij de cao Afbouw, waar misschien de pijn ook nog veel groter is, zijn we wel aan het praten, maar raken we steeds verder uit elkaar en dat laatste baart zorgen.

Schilders

Vanuit de onderhandelingen voor de cao Schilders kunnen wij melden, dat partijen nog steeds aan tafel zitten en constructief met elkaar in gesprek zijn. Dat houdt niet in dat we er al zijn, nog lang niet!

Binnen de schilders zijn we afgelopen jaar geconfronteerd met een forse krimp in de sector. Veel schilders zijn daardoor noodgedwongen uit de sector gegaan. We hopen natuurlijk dat dit een keer weer anders wordt. Op dit moment hebben we echter wel een probleem. Met veel minder mensen moeten we wel de fondsen in stand houden en de kosten van het beheer betalen. Dat is waar we ons op dit moment over buigen.

Wel kunnen wij melden dat, wanneer er een akkoord voor de schilders komt, het vakantiefonds voorlopig blijft bestaan. Dat zijn partijen overeengekomen. Wij weten dat een deel van de achterban dit zeer op prijs stelt. Vandaar dat wij dit alvast melden.

Duurzame inzetbaarheid en flex

Dit zijn, naast pensioen, de grote thema’s waarover we ons buigen. We willen graag de doorgeschoten flex aanpakken. Daarvoor in ruil willen werkgevers meer interne flex. Vrij vertaald, als wij ervoor zorgen dat er minder los ingehuurd wordt (tegen lage prijzen en buiten de cao om) dan zullen we wellicht moeten zorgen dat er binnen de bedrijven meer geschoven kan worden. In deze fase kunnen wij daar verder nog niets over melden, maar dan kent u ongeveer de richting waarover gedacht wordt.

Daarnaast moeten we in de toekomst langer werken. Dat is misschien niet leuk, maar wel een gegeven. Dus moeten we zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond de eindstreep halen, voor zover dat in ons vermogen ligt. Wij noemen dat duurzame inzetbaarheid. Partijen buigen zich over allerlei oplossingen, waardoor dat mogelijk moet worden gemaakt.

Het pensioen is een verhaal op zich. We praten over ingangsleeftijd en opbouwpercentage. Zodra wij daar meer over kunnen vertellen, horen jullie dat ook. Verder zijn er naast pensioen nog voldoende zaken te regelen. We doen ons best de vaart erin te houden en zo spoedig mogelijk tot een akkoord te komen.

We beseffen ook dat we nu beter meer tijd moeten nemen voor een duurzaam akkoord, dan korte tijd voor een akkoord dat de kerst niet eens kan halen.

Afbouw

Helaas hebben wij voor de cao Afbouw geen goed nieuws te melden. Woensdag 15 mei 2013 is er voor de vierde keer formeel onderhandeld. Werkgevers willen de cao, in onze ogen, afbreken in plaats van opbouwen. Werkgevers houden voor het grootste gedeelte vast aan de notitie die men voorafgaand aan de onderhandelingen heeft overhandigd aan werknemers. Tal van verslechteringvoorstellen blijven over tafel komen.

Wij krijgen het gevoel, dat de crisis mede over jouw rug moet worden opgelost. Daar willen wij liever niet aan meewerken. Dat het crisis is weten we met z’n allen. Een collega zei het treffend “dat het dak van de cao lek is, is bekend. Maar een lekkend dak repareer je niet wanneer het regent. Een lekkend dak repareer je wanneer het droog is”. Daar zit hem nu juist het probleem. Toen het droog was werd het niet gerepareerd. Nu, nu het regent, wil men repareren terwijl het daar nu niet de tijd voor is.

Vakantiefonds

Werkgevers willen het vakantiefonds opheffen. Verklaring is, dat de kosten om het in stand te houden teveel kost en het systeem niet meer van deze tijd is. Wij willen het fonds in ieder geval nog een tijd in stand houden. Een deel van de achterban hecht er aan en er zijn verplichtingen met de organisaties die het beheren voor ons. Dus kun je er niet zomaar vanaf, ook al zou je dat willen.

ATV-dagen

Het aantal dagen mag in stand blijven, alleen willen werkgevers over vijf dagen geen loon betalen. Dit is onbespreekbaar! ATV-dagen zijn ooit bedoeld voor werkgelegenheid. Een dag niet betalen is 0,44% van je loon.

Seniorendagen

Ook voor de seniorendagen geldt dat werkgevers het aantal dagen in stand willen houden, maar over tien dagen geen loon wensen te betalen. Dus ben je een oudere werknemer dan zul je, los van de ATV, tien dagen voor eigen rekening moeten nemen. Opgeteld met de ATV-dag kom je dan op vijftien dagen voor eigen rekening!

Loon bij ziekte

Als u om wat voor reden dan ook ziek wordt, dan willen werkgevers vanaf de eerste dag 85% van het loon betalen, gedurende twee jaar. Dat is al een vooruitgang bij het eerdere voorstel om het eerste jaar 70% loon bij ziekte te betalen, maar nog wordt een bedrijfsrisico bij de werknemer neergelegd.

Dagvenster oprekken

De maatregel die wij het meest in het oog vinden springen is het oprekken van het dagvenster. Die willen werkgevers oprekken van 6.00 uur tot 24.00 uur! In die tussentijd moet je volgens de geldende normen van 7,5 uur per dag inzetbaar kunnen zijn, zonder dat er van overuren of iets dergelijks sprake is.

Verder

Verder wil men nog aanpassingen in kort verzuim, reisuren en reiskosten op bedrijfsniveau, afschaffen van aanvullingsfonds WW en garantieloon op de dagen dat er niet gewerkt wordt.

Wat bieden wij

In reactie hierop hebben wij aangeboden om de cao Afbouw onveranderd met een jaar te verlengen. Dan lever je als werknemer al genoeg in, maar dan is er in ieder geval een cao van toepassing voor de sector, voorkom je malafide taferelen en is het relatief rustig in de sector, als je daar al van mag spreken.

Dat aanbod hebben werkgevers, zij het met enige aarzeling en terughoudendheid, meegenomen. Op 4 juni 2013 horen we of werkgevers daar op ingaan of dat ze dat afwijzen. Wat er dan ook gebeurd, kort na 4 juni 2013 komen wij jullie terug om te vragen voor het vervolg.

Tot slot

We zijn op zoek naar mensen die willen deelnemen binnen de vakgroep Afbouw en Onderhoud. De vakgroep zit te springen om versterking. Er zijn wat reacties binnen, maar dat kunnen er nog meer zijn. We zijn namelijk nog niet op volle sterkte. Wil jij directe invloed, wil jij meepraten over jouw arbeidsvoorwaarden, meld je dan aan bij ondergetekende via r.vandijk@cnvvakmensen.nl.

Daarnaast horen wij graag wat je er allemaal van vindt. Jouw input is van belang voor onze koers binnen de onderhandelingen.


Roel van Dijk
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid