Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Afbouw - Nieuws

Cao Afbouw, we zijn er nog niet!

Met deze nieuwsbrief wil ik je informeren over de gang van zaken betreffende de cao Afbouw. Zoals je in de titel al kunt lezen, we zijn er nog niet. Of we er binnen niet al te lange tijd gaan komen, kan ik ook nog niet zeggen.

CNV Vakmensen is van mening dat een cao-akkoord binnen de mogelijkheden behoort, maar gezien de gevraagde concessies, is dat akkoord volgende week nog niet gesloten.

Waar zitten de problemen: 

Werken op zaterdag
Werkgevers willen graag een aantal zaterdagen in het jaar aan kunnen merken als reguliere werkdagen. CNV Vakmensen is van mening dat er nu al regelmatig op zaterdag gewerkt wordt. Dat is ook geen probleem, daar dit in overleg tussen werkgever en werknemer gebeurt en het werk dat vraagt. CNV Vakmensen weet dat het gebeurt, maar krijgt daar geen klachten over. CNV Vakmensen is van mening dat er in onderling overleg veel geregeld kan worden, maar structureel een aantal zaterdagen aanmerken als zijnde reguliere dagen, gaat ons te ver.

Seniorendagen
Ook het aantal seniorendagen moeten terug. Gedacht wordt aan tien dagen per jaar, bijna 1 per maand, door de werkgever te voldoen. CNV Vakmensen erkent dat het aantal seniorendagen een punt van zorg is. Het systeem zit als volgt in elkaar. Voor iedere werknemer wordt een bedrag per dag betaald. Doordat het aantal werknemers fors terug is gelopen, in 5 jaar tijd is de sector meer dan gehalveerd, is het bedrag per persoon per dag verdubbeld. Dus moeten we daar iets aan doen! Hoe graag ik iedereen ook de dagen gun. Op dit moment is het bijna niet meer te betalen. 

Iedereen draagt nu bij voor het kunnen declareren van seniorendagen. Dat systeem is op zich mooi, alleen is de prijs op dit moment wel erg hoog. En de kans dat de sector in de komende 5 jaar weer groeit naar het niveau van 2010, is erg klein.

Dagvenster
Het dagvenster moet omhoog. Volgens werkgevers moet het mogelijk zijn om een werkdag van 12 uur te maken. Daarnaast worden overuren pas betaald als er in 4 weken 150 uur is gemaakt. Dat houdt dus in dat als je de ene week een paar uur meer maakt, je de andere week een paar uur minder kunt maken. Pas als de teller op 150 uur staat en de vier weken zijn nog niet vol, dan krijg je overuren betaald. Het dagvenster moet worden verruimd. Werkgevers zijn van mening dat dit van 6.00 uur tot 20.00 uur moet worden.

CNV Vakmensen vindt dat er in dit voorstel een zwaar beroep op de werknemer gedaan wordt. In een tijd waarin we langer moeten werken en het werk nog steeds zwaar is, moeten we kijken naar oplossingen die het werk lichter maken, waardoor je mogelijk werkend de eindstreep kunt halen. Dan moet het dagvenster zeker niet omhoog, dan is rust en regelmaat voor iedereen de beste oplossing.

Echter, CNV Vakmensen weet ook dat er in de vloerenbranche en plafond- en wandsectoren afgeweken wordt, omdat bepaalde klussen geklaard moeten worden. Wellicht moeten we kijken naar de uitzonderingen en daar afspraken over maken.

Reiskosten/reisuren
Werkgevers zijn van mening dat de vergoeding per kilometer naar beneden moet en kan. Werkgevers hebben een berekening aangeleverd, waaruit moet blijken dat € 0,19 netto per kilometer voldoende is om de kosten te dekken voor iemand die met eigen auto rijdt. Ook moet de bereidheid er zijn om 2 uur per dag reistijd voor eigen rekening te nemen! Daarbij is in de laatste onderhandelingen geen onderscheid gemaakt tussen chauffeur en bijrijder.  

CNV Vakmensen is van mening dat dit niet klopt. CNV Vakmensen heeft inmiddels een nieuwe berekening via de ANWB gedaan, waaruit blijkt dat de huidige vergoeding al niet kostendekkend is; laat staan de € 0,19 cent per kilometer.

Maar er wordt beweerd dat er steeds meer met de auto van de zaak gereden wordt en de vergoeding per kilometer steeds minder aan de orde is. Graag hoor ik van jou hoe jouw situatie is en we kunnen kijken naar een passende oplossing. Geld mee brengen om op je werk te kunnen verschijnen is nou niet echt een uitdaging voor ons als werknemers, toch?

Vakantiefonds
Werkgevers willen van het vakantiefonds af. CNV Vakmensen staat daar niet negatief tegenover, maar dan moet er wel een cao-akkoord zijn. Voor CNV Vakmensen staat vast dat de sector, met het huidig aantal deelnemers, te klein is geworden om een zelfstandig vakantiefonds te laten behouden, maar dan moet er wel een pakket aan afspraken liggen die acceptabel zijn. Op dit moment zijn we dus nog niet zo ver.

Toekomst
Zoals ik al in eerdere nieuwsbrieven heb gemeld, zoals het was kan het niet blijven. We zitten op dit moment iets boven de 4.000 werknemers in de sector. Dat waren er 5 jaar terug 9.200. Met die ruim 4.000 mensen moeten we het vakantiefonds betalen, de senioren dagen, de aanvulling WW en ga zo maar door. Dat is niet meer vol te houden. Vandaar dat het anders moet. Graag hoor ik van jou hoe jij er tegenaan kijkt. Dan kan de vakgroep zich over de reacties buigen en kan CNV een passende reactie geven richting werkgevers.

Wat vind jij?
Graag verneem ik van jou wat jij er van vindt. Wat moet er uiteindelijk op tafel liggen waar jij mee verder kunt. Leden van CNV Vakmensen hebben het laatste woord. Ik weet van leden dat er in de praktijk al heel vaak afgeweken wordt van de cao. Dat mag officieel niet, maar het gebeurt. Dus lijkt het wijs om een cao overeen te komen, die ook door iedereen op de afgesproken manier toegepast wordt.

Roel van Dijk
Bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid