Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Afbouw - Nieuws

Abrupt einde van veelbelovend begin cao Afbouw

Woensdag 17 juni 2015 hebben betrokken partijen de onderhandelingen hervat voor de cao Afbouw. Helaas is dat onverwacht tot een einde gekomen.

Daar waar CNV Vakmensen het idee had om stappen te kunnen maken, bleek dat omstreeks 15.00 uur niet meer mogelijk, omdat werkgevers aangaven zo niet verder te kunnen. De NOA moest terug naar de achterban.

Donderslag bij heldere hemel

Bestuurder Roel van Dijk van CNV Vakmensen heeft dit als een donderslag bij heldere hemel ervaren. “Als je ’s morgens van huis gaat met het idee dat er mogelijk een cao afgesloten wordt, CNV Vakmensen in de schorsing zich sterk maakt voor een akkoord, dan is het een deceptie als je in de middag hoort dat er niet verder gesproken gaat worden”.

De knelpunten

De grote knelpunten zitten in een aantal belangrijke onderwerpen. Dit zijn:

  • seniorendagen
  • reisuren voor de chauffeurs en bijrijder
  • reiskosten
  • loon

Seniorendagen

CNV Vakmensen heeft, voorafgaand en tijdens de cao-onderhandelingen, altijd gewezen op het gegeven dat de seniorendagen op deze manier op langere termijn niet houdbaar zijn. Het systeem is dat er per werkende per dag een bedrag wordt ingehouden. Omdat er steeds minder werkenden in de sector zijn, maar er verhoudingsgewijs een groter bedrag opgebracht moet worden, is het nagenoeg niet betaalbaar meer om seniorendagen op deze manier in stand te houden.
CNV Vakmensen is van mening dat we voor de ‘oudere’ werknemers goede overgangsmaatregelen moeten treffen. Deze groep mensen heeft altijd in de sector gewerkt. Deze groep heeft ook minder kunnen profiteren van de iets verbeterde arbeidsomstandigheden, ook al beseft CNV Vakmensen dat het werk nog steeds zwaar is. Voor deze groep moeten we zorgen voor een ‘zachte landing’. Echter, dat wat
CNV Vakmensen wil en dat wat de NOA wil, daar zit een behoorlijke ruimte tussen.

Reisuren

De NOA is van mening dat iedereen, of hij nu chauffeur is of niet, twee uur per dag aan reistijd voor eigen rekening moet nemen. Dit is voor CNV Vakmensen een brug te ver. CNV Vakmensen weet echter ook dat er op bedrijfsniveau al vaak afwijkende afspraken zijn gemaakt. Dus is CNV Vakmensen bereid om het gesprek hierover aan te gaan. Echter, daar waar werknemers gistermiddag bereid waren om hierover na denken en het gesprek aan wilden gaan, gaf de NOA aan dat ze gistermiddag niet verder wilden praten. Dit is een gemiste kans.

Reiskosten

De NOA wil graag zakken in het vergoeden van de reiskosten. Gezien de economische ontwikkelingen lijkt dit voorstel niet redelijk. Echter, we weten dat er binnen bepaalde bedrijven andere afspraken gemaakt worden. Ook hierover wilde CNV Vakmensen het gesprek aan gaan, maar ook hiervoor hebben we niet de kans gehad.

Het loon

Tenslotte moeten we nog een afspraak maken voor het loon. CNV Vakmensen is van mening dat jij als werknemer nu ook wel eens een fatsoenlijke loonsverhoging mag krijgen. Door omstandigheden staat deze ontwikkeling al jaren stil en de tijd van repareren breekt zo langzamerhand aan. Om de sector rust te geven die het nodig heeft, samen te kijken naar de toekomst en verder te bouwen aan een sterke afbouw sector, is gesproken over een looptijd van 3 jaar. Daarbij liggen loonbod en loonvraag voor dit jaar nog ver uit elkaar. Voor het jaar 2016 en 2017 zitten partijen wel redelijk op één lijn.

Tot slot

Omdat de Bouwnijverheid een onderhandelingsresultaat heeft bereikt, is
CNV Vakmensen van mening dat dit voor de Afbouw ook mogelijk moet zijn. CNV Vakmensen beseft dat de ‘kleine’ afbouw niet te vergelijken is met de ‘grote’ bouw. Echter, er moeten mogelijkheden liggen om dicht bij elkaar te komen.

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat werkgevers graag van het vakantiefonds af willen. CNV Vakmensen is daar niet tegen. Om het fonds in stand te houden is de sector jaarlijks een vermogen kwijt om het te regelen. Daar komt bij dat er financieel geen voordeel meer zit in het behouden van de bon. Dus lijkt de tijd rijp om er nu afscheid van te nemen. Dat geeft een andere verdeling in jouw inkomen. Je loon wordt hoger, je vakantiegeld lager, maar jaarlijks ga je er geen euro op achteruit. Echter, als de sector het vakantiefonds wil beëindigen, zal er voor 1 juli 2015 een akkoord moeten liggen, zo niet dan loopt het fonds in 2016 door.

Roel van Dijk
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid