Afbeelding Bouw & Infra
Alles over de cao Bouw & Infra
Samen bouwen aan de maat voor morgen
Afbouw

Loket Eerlijke Afbouw (LEA)

In de afbouwsector kun je te maken krijgen met oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld als bedrijven ten onrechte de cao Afbouw niet toepassen en dus geen cao- en pensioenpremies afdragen. Of als bedrijven heel goedkope maar malafide uitzend- en payrollconstructies toepassen, waardoor werknemers onderbetaald krijgen. Of als mensen zwartwerken, waardoor ze goedkoper kunnen werken dan bedrijven die zich aan de regels houden.

Om deze misstanden aan te pakken is op initiatief van sociale partners in de afbouwsector (NOA, FNV en CNV) het Loket Eerlijke Afbouw (LEA) opgericht. Bij LEA, dat wordt uitgevoerd door het Technisch Bureau Afbouw, kun je terecht met je melding over oneerlijke concurrentie. LEA is er voor stukadoors, blokkenstellers, plafond- en wandbedrijven en terrazzo- en vloerenbedrijven.

Doorgeven van een melding

Een melding kan op verschillende manieren worden doorgegeven aan LEA:  

LEA registreert de melding en geeft deze door aan de betreffende instantie (onder andere Arbeidsinspectie, Belastingdienst, APG, PGGM). Daar heeft het Technisch Bureau Afbouw werkafspraken mee gemaakt. LEA bewaakt de voortgang van de melding en koppelt uiteraard aan de melder terug wat er met de melding is gebeurd. Bij een anonieme melding kan er natuurlijk geen terugkoppeling plaatsvinden.

Denk je een geval van oneerlijke concurrentie bij de hand te hebben, geef het dan door aan LEA! Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.