Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Steen en glas - Nieuws

Zeer teleurstellende onderhandelingen AGC Westland

Zeer teleurstellende start van de onderhandelingen over het sociaal plan AGC Westland. Vakbonden en de directie staan met betrekking tot de hoogte van de beëindigingsvergoeding lijnrecht tegenover elkaar.

De directie is niet bereid om meer dan het wettelijk minimum als beëindigingsvergoeding toe te kennen. Vakbonden en leden gaan zich de komende vakantieperiode beraden. Niets wordt uitgesloten.

Transitievergoeding

Op dinsdag 14 juli startten de onderhandelingen over het sociaal plan AGC Westland tussen directie en de vakbonden CNV Vakmensen en FNV. De werkgever bleek niet bereid om als beëindigingsvergoeding meer toe te kennen dan het wettelijk minimum. Het wettelijk minimum (de zogenoemde transitievergoeding) wordt berekend op basis van het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst en komt op het volgende neer:
  • 1/3 van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren
  • ½ van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaarals de werknemer een dienstverband heeft van meer dan 10 jaar, dan geldt voor elk jaar dat de werknemer ouder is dan 50 jaar een opbouw van 1 maandsalaris per dienstjaar. 
  • als de werknemer een dienstverband heeft van meer dan 10 jaar, dan geldt voor elk jaar dat de werknemer ouder is dan 50 jaar een opbouw van 1 maandsalaris per dienstjaar.

De geboden vergoeding staat in schril contrast tot hetgeen in het sociaal plan Tiel is overeengekomen. In het sociaal plan Tiel (looptijd 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2013) is voor de berekening van de beëindigingsvergoeding de “oude” kantonrechtersformule gehanteerd, met een C-factor 0,9. CNV Vakmensen vindt de door AGC Westland geboden vergoeding volstrekt onder de maat. Of, zoals een werknemer het tijdens de achterbanraadpleging verwoordde; “dit voelt voor de tweede keer in een week tijd als een klap in het gezicht.” Eerst de mededeling over de (bijna) volledige sluiting van AGC Westland en vervolgens het bericht over de lage vergoeding. In de komende periode gaan de bonden zich samen met hun achterban beraden over de vervolgstappen.

Wat kwam er verder ter tafel

Werk naar werk

In het concept sociaal plan is het stimuleren en begeleiden van werk naar werk het uitgangspunt. De mogelijkheden van interne (her-)plaatsing binnen AGC Westland zullen beperkt zijn. Daarnaast zullen vacatures in de overige vestigingen van AGC nauwlettend in de gaten gehouden worden. Op basis van vrijwilligheid zullen geschikte functies aan betrokken werknemers worden aangeboden. Ook de mogelijkheid tot plaatsing bij externe bedrijven zal onderzocht worden. Om het bemiddelen van werk naar werk zoveel mogelijk tot een succes te doen zijn, zal een professioneel outplacementbureau worden ingeschakeld. De werkgever leek bereid om de kosten van het outplacementtraject en/of opleiding niet in mindering te brengen op de vergoeding.

Looptijd

Vakbonden hebben de directie gevraagd om naar de aanvang van de looptijd sociaal plan te kijken. Het zou erg zuur zijn, als werknemers die snel een andere baan vinden niet in aanmerking zouden komen voor het sociaal plan. De directie gaf aan hierover nader met de ondernemingsraad te willen spreken. Vakbonden hebben aangedrongen op snelle duidelijkheid op dit punt.

Pieterman Hardglas

Door het faillissement van Pieterman Hardglas destijds zijn de daar gemaakte dienstjaren komen te vervallen. De werkgever toonde zich bereid om daar nog eens naar te kijken.

Zieke werknemers

Onder de Wet Werk en Zekerheid wordt de positie van de zieke werknemer extra beschermd. In het sociaal plan zal specifiek aandacht geschonken moeten worden aan de positie van de zieke werknemer.

Vragen en/of opmerkingen

De (bijna) volledige sluiting van AGC Westland betekent voor jullie, dat je een spannende en onzekere periode tegemoet gaat. Ben je lid van CNV Vakmensen en heb je vragen over de gevolgen van de sluiting en dergelijke, schroom dan niet om te mailen. Voor individuele vragen kun je terecht bij CNV Info: telefoon 030-7511007.

Tot slot wens ik jullie ondanks alles een goede vakantie.

CNV Vakmensen
Robbim Heins, bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid