Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Steen en glas - Nieuws

Werknemers van AGC laten stevig van zich horen

AGC Westland: stakingsactie CNV Vakmensen en FNV succesvol van start. De eerste stakingsdag bij AGC Westland is een groot succes. De overgrote meerderheid van het personeel geeft gehoor aan de stakingsoproep van de vakbonden en legt het werk neer.

Dat de rapen gaar zijn bleek vorige week vrijdag toen er spontaan een wilde actie uitbrak. In de actievergadering van afgelopen maandag bleek er onder het gehele personeel een breed draagvlak voor acties. De werknemers zijn ontevreden over het eindbod van AGC. Of zoals een lid het verwoordde: “het is volstrekt onder de maat en staat in geen verhouding tot eerdere sociaal plannen die in dit bedrijf zijn afgesproken.

Om de directie op haar schreden te doen terugkeren hebben vakbonden AGC tot woensdag 23 september 23.00 uur bedenktijd gegeven. AGC heeft alsnog de kans gekregen om met iets fatsoenlijks over de brug te komen. AGC heeft deze kans onbenut voorbij laten gaan en inhoudelijk niets van zich laten horen ( tussen bonden en AGC zijn enkel veiligheidsafspraken gemaakt).

De actievoerders wilen een stevig sociaal plan, met een fatsoenlijke ontslagvergoeding (op basis van de kantonrechtersformule). Het signaal van het personeel is duidelijk: “we nemen geen genoegen met het minimale, de transitievergoeding. “ Daarnaast is goede begeleiding van werk naar werk cruciaal.

AGC Nederland: AGC laat ons in de steek.

De acties van de werknemers AGC Westland laten de andere bedrijven binnen AGC niet onberoerd. In een achterbanraadpleging te Goor heeft het personeel zich in niet mis te verstane bewoordingen uitgelaten:

-        Wij voelen ons slecht geïnformeerd door AGC Nederland over de gevolgen van de reorganisatie en de stand van zaken sociaal plan. Enkele weken geleden maakte AGC Nederland bekend, dat er ook binnen AGC Nederland gereorganiseerd moest gaan worden . De arbeidsplaats van 52 werknemers kwam op de tocht te staan, ondermeer bij AGC Nederland Eijkelkamp en Krug-Portegies. Daarna heeft AGC Nederland zich in stilzwijgen gehuld.

-        Wij willen dat de ondernemingsraad wacht met advies tot er door de vakbonden een goedgekeurd sociaal plan ligt. Wezenlijk onderdeel van het advies is de beoordeling van de ondernemingsraad van het vangnet voor het personeel. “Wat er thans ligt is geen vangnet, de directie laat haar werknemers als een baksteen vallen.”

-        Wij voelen ons aangesproken door de acties van de collega’s in Westland. Wij beraden ons op de mogelijkheid om ons bij die acties aan te sluiten. 

CNV vakmensen vindt de houding van AGC onbegrijpelijk. Op dit moment geeft AGC geen thuis, het ligt op de weg van een internationaal maatschappelijk bedrijf als AGC om met een goed sociaal plan over de brug te komen. Om verdere onrust onder het personeel te voorkomen, zou het goed zijn als AGC gehoor geeft aan de wensen van het personeel.

We zullen jullie van het vervolg op de hoogte houden.

Robbim Heins en Erik Maas
bestuurders CNV Vakmensen

e-mail: r.heins@cnvvakmensen.nl en e.maas@cnvvakmensen.nl