Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Steen en glas - Nieuws

Verbeterd eindbod ABN natuursteen

Werkgeversorganisatie ABN Natuursteen heeft een verbeterd eindbod op tafel gelegd. ABN hecht zeer aan het tot stand komen van een cao en heeft haar eerdere eindbod aangepast. Het loonbod is verhoogd. Daarnaast kan er een procedureafspraak inzake de WW-reparatie gemaakt worden.

CNV Vakmensen legt het verbeterde eindbod in een ledenraadpleging aan u voor. Met het verbeterde eindbod heeft ABN geluisterd naar de eerdere bezwaren van CNV. CNV waardeert het, dat ABN deze stap gezet heeft. 

CNV Vakmensen nodigt haar leden uit voor een ledenraadpleging:

 • Datum: Maandag 27 oktober 2014
 • Plaats: CNV Vakmensen Hoofdkantoor
  Tiberdreef 4 te Utrecht
 • Aanvang: 19.30 uur
In de ledenraadpleging zal het verbeterde eindbod van ABN worden uitgelegd en ter stemming aan de leden worden voorgelegd. In de ledenraadpleging is het woord aan u! Het is dus belangrijk, dat u op de ledenraadpleging aanwezig bent. Graag gaan we in de ledenraadpleging in op de achtergronden van het verbeterde eindbod en zullen we het standpunt van CNV Vakmensen nader toelichten.

ABN Natuursteen verhoogt structurele loonbod

Het loonbod geldt voor de periode 1 maart 2014 tot en met 31 december 2015. Het totale structurele loonbod over de looptijd van de cao wordt verhoogd tot 1,5% (was 1%). Daarnaast bestaat het loonbod van ABN uit een éénmalige uitkering van € 150,- bruto. Het loonbod ziet er dan als volgt uit:

 • 2014: Een éénmalige uitkering van € 150,- bruto uit te keren in december 2014 of januari 2015, naar keuze van de werkgever. Werknemer in deeltijd krijgt naar rato uitgekeerd.
 • 2015: De garantielonen en de individueel overeengekomen lonen structureel verhogen op:
  • 1 maart 2015: 1%.
  • 1 december 2015: 0,5%.

Reparatie WW

In het kader van de Wet Werk en Zekerheid zal de maximale duur van de WW-uitkering door de wetgever beperkt worden. In tegenstelling tot het eerdere eindbod is ABN thans wel bereid om een procedureafspraak te maken. ABN is bereid om, onder voorwaarden, in overleg te gaan over de reparatie van de WW-uitkering.

Standpunt CNV Vakmensen

CNV is er van overtuigd, dat ABN de grens van haar mogelijkheden bereikt heeft. 

Cao-partijen zullen in overleg niet tot een verbetering kunnen komen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u per e-mail reageren naar: r.heins@cnvvakmensen.nl.

Tot de 27e oktober.

Robbim Heins
Bestuurder

Verbeterd eindbod > 

 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid