Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Steen en glas - Nieuws

Van eigen pensioenfonds naar Pensioenfonds PGB?

Van eigen pensioenfonds naar Pensioenfonds PGB? Regeling blijft! Ardagh wil jullie pensioenregeling met ingang van 1 januari 2017 onderbrengen bij het Pensioenfonds PGB. Wat betekent deze overgang voor jullie?

Hierover willen wij jullie raadplegen. Ook vragen wij jullie een besluit te nemen over de gevolgen van deze overgang. Daarom nodigen wij jullie uit voor één van de volgende gezamenlijk ledenbijeenkomsten (CNV Vakmensen, FNV en De Unie):

 • Donderdag 18 augustus 2016 om 15.00 en 16.00 uur
  locatie Dongen, ’t Ruim
 • Maandag 22 augustus 2016 om 13.00 en 15.00 uur
  locatie Moerdijk, Rode Zaal

Toelichting

Jullie pensioenregeling wordt nu nog uitgevoerd door het Pensioenfonds Span. Als gevolg van aangescherpte wet- en regelgeving omtrent het besturen van pensioenfondsen wordt het steeds moeilijker om een eigen, relatief klein, pensioenfonds te behouden. Denk hierbij aan de toenemende vereiste deskundigheid van de bestuursleden, maar ook aan de toenemende uitvoeringskosten en tijdsbeslag.

De pensioenregeling zelf is een onderdeel van de Ardagh cao. Jouw werkgever heeft met de vakbonden en de ondernemingsraad overleg gevoerd over de voorgenomen overgang naar het Pensioenfonds PGB. Een pensioenfonds dat qua omvang vele malen groter is en waar veel afzonderlijke bedrijven en bedrijfstakken bij zijn aangesloten.

Blijft mijn pensioenregeling intact?

Uw pensioenregeling blijft bij een overgang naar het Pensioenfonds PGB nagenoeg hetzelfde. Op enkele onderdelen wordt er iets gewijzigd, zoals het tijdelijk nabestaanden- en wezenpensioen, maar hiervoor zijn alternatieven aanwezig.

Wij vinden het natuurlijk belangrijk dat de overgang voor jullie als werknemers geen nadelige gevolgen heeft of gaat krijgen. Daarbij zijn 3 onderwerpen van essentieel belang:

 1. De dekkingsgraad van het Pensioenfonds SPAN BIJ OVERGANG mag niet lager staan dan bij het PGB Pensioenfonds.
 2. De inhoud van de pensioenregeling, zoals hierboven omschreven.
 3. De nu bestaande afspraak tussen Ardagh en SPAN, dat er een maximale premie van 32,4% van de pensioengrondslag (die voor zover bekend niet met de vakorganisaties is overeengekomen), wordt opgeheven. Want daar willen wij als bonden niet voor tekenen. Dat betekent namelijk dat als de premie in de toekomst hoger zou uitvallen, de totale rekening van het meerdere automatisch volledig bij de werknemers terecht komt of de pensioenregeling automatisch verslechterd wordt.

Gezien het belang van het onderwerp hopen wij jullie (mede namens de collega’s van FNV, Piet Janssen en De Unie, Marco Vallebella) op één van de bijeenkomsten te mogen verwelkomen. Wij zijn er ons van bewust dat de bijeenkomsten plaatsvinden in de vakantieperiode.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn op één van de bijeenkomsten en je hebt vragen, laat ons dat dan weten. Je kunt een e-mail sturen naar g.vancuijk@cnvvakmensen.nl of bellen met 06-20134089.

Mede namens Gerard Verbeek (cao-delegatielid)
Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-20134089
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid