Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Steen en glas - Nieuws

Stakingsdagen en ww-uitkering bij AGC Westland

Mogelijk hebben de stakingsdagen een negatief effect op de hoogte van je WW-uitkering. Als dit zo is, laat het er dan niet bij zitten, maar schakel je vakbond in!

In het najaar van 2015 is er door jullie langdurig gestaakt voor een rechtvaardig sociaal plan. In de afsluitende gezamenlijke bijeenkomst van CNV Vakmensen en FNV  op dinsdag 19 april jl. deed de vraag zich voor in hoeverre stakingsdagen een negatief effect hebben op de hoogte van de WW-uitkering. Bij vangrailbedrijf Prins Dokkum deed zich in het najaar van 2015 dezelfde vraag voor. De oud-werknemers van de gesloten vangrailfabriek in Dokkum werden er mee geconfronteerd, dat de uitkeringsinstantie UWV, stakingsdagen inhield op de WW-uitkering. De hoogte van hun WW-uitkering viel daardoor lager uit. De werknemers lieten het er niet bijzitten en legden de kwestie voor aan de rechter. De rechter besliste, dat op grond van het huidige Dagloonbesluit stakingsdagen niet meetellen voor de bepaling van het dagloon. Voor de werknemers dus een forse tegenvaller.

Politieke druk
Na deze  uitspraak van de rechter  stak er een storm van kritiek op. Kern van kritiek was, dat de regelgeving op deze wijze onrechtvaardig uitpakte. CNV Vakmensen liet het er niet bij zitten. Zij drong er bij de politiek op aan om verlaging van het dagloon in verband met stakingsdagen tijdens de referteperiode ongedaan te maken. Minister Asscher bleek gevoelig voor de kritiek. De minister toonde zich bereid om het Dagloonbesluit aan te passen. Naar verwachting zal de nieuwe wetgeving per 1 januari 2017 a.s. in werking treden.

Wat betekent dit voor de werknemers van AGC Westland BV?
Herziening van het Dagloonbesluit is dus in de maak. Zover is het echter nog niet. Voor de werknemers, die na het einde van hun dienstverband geen baan gevonden hebben en aanspraak op een WW-uitkering moeten maken, dreigen de druiven zuur te zijn. Op basis van de huidige regelgeving zal het UWV vanwege de staking  waarschijnlijk een lagere WW-uitkering toe kennen.

Vervolgstappen: schakel je bond in!
Indien het UWV inderdaad een lagere WW-uitkering toekent, dan adviseren wij je het daar niet bij te laten zitten en je vakbond in te schakelen. CNV Vakmensen zal dan voor de betrokken leden de juridische strijd aangaan en bepleiten dat betrokken werknemers recht hebben op een hogere WW-uitkering. Alhoewel de uitkomst bij de rechter ongewis is, is een rechtszaak zeker niet op voorhand kansloos. Als je het niet eens bent met de beslissing van het UWV willen we je vragen, om contact op te nemen met CNV Info. Zij zijn dagelijks bereikbaar via telefoonnummer 030 - 751 1007 of via de e-mail cnvinfo@cnv.nl. Om de kwestie zo snel mogelijk op te kunnen pakken, wil ik je vragen om de beslissing van het UWV over de hoogte van het dagloon aan CNV Info te doen toekomen. Om het dossier door eenzelfde jurist in behandeling te doen nemen, is het goed om de naam van Emiel Bek te noemen. Hij kan de kwesties dan coördineren.

Aanpassing vakbondscontributie
Tot slot, vraag ik je aandacht voor iets heel anders. Als je zonder werk komt te zitten, kan het zijn, dat je minder contributie behoeft te betalen. Immers, de maandelijkse contributie wordt bepaald op basis van draagkracht, het contributietarief hangt af van je inkomen. Het is de moeite waard om dat na te gaan. Via de bedrijfsadministratie CNV Vakmensen kun je een verzoek tot aanpassing van je contributie indienen. Stuur een e-mail naar de bedrijfsadministratie CNV Vakmensen: ba@cnvvakmensen.nl met het verzoek om een contributie-reductieformulier.

Tot zover. Mocht je nog met vragen/opmerkingen zitten, dan kun je natuurlijk ook bij ondergetekende terecht.

Robbim Heins
bestuurder
r.heins@cnvvakmensen.nl
06 51 60 19 87
 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid