Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest

Inspecties veiligheid betonindustrie

De Inspectie SZW controleert vanaf 1 augustus bedrijven in de betonindustrie op arbeidsveiligheid. De inspecteurs kijken naar onveilige machines, onveilige werkplekken en de blootstelling aan kwartsstof en dieselmotoremissie.

Bij de inspecties wordt vooral gelet op de aanwezigheid van afschermingen van bewegende delen van machines en het goed functioneren van beveiligingen op machines. Verder kijken de inspecteurs naar gevaarlijke situaties bij het werken op hoogte - zoals op tasvelden en bordessen - en naar struikelgevaar. Bij kwartsstof wordt vooral gelet op de aanwezigheid van een blootstellingbeoordeling voor kwartsstof en de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling op adequate wijze te beheersen.

Boete

Constateert de inspecteur gebreken, dan wordt een boete opgelegd. Gaat het om herhaalde gebreken, dan kan het bedrijf op basis van de 'Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving' een hogere sanctie krijgen. Kijk voor alle boetes en sancties op www.zelfinspectie.nl/boetesensancties/.

Alles op orde?

Op http://arbo-op-orde.zelfinspectie.nl kunnen bedrijven zelf nagaan of zij alle zaken op het gebied van arbozorg op orde hebben. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid