Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Steen en glas - Nieuws

Geen verslechtering in de cao kalkzandsteen

Werknemers in de Kalkzandsteen en Cellenbeton industrie willen geen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden in hun cao. Dit is de mening die unaniem door de werknemers is uitgesproken.

In de afgelopen weken hebben we cao personeelsbijeenkomsten gehad. Leden en niet leden waren hiervoor uitgenodigd, in alle vestingen van Calduran en Xella. 

Deze bijeenkomsten zijn overal zeer goed bezocht. In deze bijeenkomsten hebben we de cao voorstellen van de bonden en de werkgevers uitvoerig besproken. Wat de werkgevers willen, is een feitelijke afbraak van arbeidsvoorwaarden. Dit wordt niet geaccepteerd. Ook niet in gedeeltes. Wat in vele jaren met veel moeite tot stand is gekomen aan noodzakelijke vrije dagen, rechten, etc etc., willen de werknemers niet afgepakt zien.

Om dit ook aan de werkgevers helder te maken hebben vele collega’s de petitie getekend. Hebt u deze petitie mogelijk nog niet getekend, en u bent tegen een afbraak cao? Doe dit nog s.v.p. bij een FNV/CNV kaderlid in uw vestiging. 

De petitie met alle handtekeningen wordt op 15 februari a.s. aan de werkgevers overhandigd. Hopelijk zien zij dan in dat ze hun onzalige cao plannen moeten intrekken. Dat ze daar weinig trek in hebben, weet iedereen, maar of ze het op echte arbeidsonrust laten aankomen, merken we. Wij gaan uit van niet.

Opmerkingen vanuit de bijeenkomsten
Voor een goede cao, met een fatsoenlijke loonverhoging en geen verslechteringen, moeten we samen blijven staan, omdat:

  •  De afgelopen jaren is er geen echte loonsverhoging geweest.

  • Er weer veel geproduceerd wordt, met ook het nodige overwerk.

  • “Ouderen” zijn geen kostenpost of “afschrijf artikel”, maar betrokken collega’s die van jongs af aan flink hebben “gebuffeld” en nu ook nog op tijden werken, die ze niet verplicht zijn.

  • Als je nog niet tot de “ouderen” behoort…straks wel en dan heb je gewoon soms meer herstel nodig, dit gaven de jongeren ook aan.

  • Ook al zijn bedrijven gemechaniseerd en geautomatiseerd…het is en blijft “buffelen" in en om een productiefabriek, zeker in ploegendienst.

  • Omdat niet of amper eerder gestopt kon worden via pensionering, waar werkgevers de afgelopen jaren om het hardst aan getrokken hebben, om dat NIET meer te kunnen. Moeten ze zeker nu van de rechten afblijven.

  • “Geleerden heren of dames” die roepen of schrijven dat extra vrije dagen niet meer nodig zijn, hebben zelf nooit echt in een fabriek gewerkt in ploegendienst, en zeker geen 20, 30, 40 jaar en soms nog langer, aan een stuk door! Zij weten niet waar zij het over hebben.

  • In de betonindustrie is het onlangs na lang “touwtrekken”, de CNV en FNV gelukt om tot een redelijke cao zonder afbraak te komen. De Kalkzandsteen-en cellenbeton werkt in een zelfde bouwmarkt

Een goede cao komt alleen tot stand als collega’s samen optrekken en zich organiseren. Een cao komt niet “als manna” uit de hemel vallen. Nog geen vakbondslid? Nu moet wel duidelijk zijn waarom dit nodig is. Wij gaan voor een goede cao met goede afspraken. Dit bij voorkeur in goed overleg met de werkgevers. Met actie alleen als echt niet anders kan en daar begint het sinds lange tijd in deze industrie naar toe te gaan. Niet omdat de bonden dat willen, maar omdat werkgevers uw cao rechten en arbeidsvoorwaarden moedwillig en onnodig willen afpakken.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen