Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Steen en glas - Nieuws

Cao onderhandelingen OI gaan weer van start

De cao van OI loopt 31 maart 2016 ten einde. Dit betekent dat we in gesprek moeten over een nieuwe cao. Dit doen we natuurlijk niet zonder eerst met de leden gesproken te hebben.

Daarom organiseren we een ledenbijeenkomst. Tijdens de ledenbijeenkomst willen we het CNV arbeidsvoorwaardenbeleid toelichten en van jullie horen wat jullie van belang vinden voor de cao.

Onderwerpen waar we het over moeten hebben zijn: veiligheid, gezond langer doorwerken, werkdruk, loon, enz.

 Daarnaast hebben de bonden en de werkgever de afgelopen maanden met elkaar gesproken over de uitkomsten van het onderzoek naar het levens fase bewust personeelsbeleid. De opzet was om te komen tot een aantal onderwerpen die verder uitgewerkt zouden kunnen worden. Bonden en de werkgever hebben geen overeenstemming bereikt over de onderwerpen. Dit betekent dat we hier nu niet mee verder kunnen en hierover zal ik jullie dan ook informeren.

Ledenbijeenkomst CNV Vakmensen: 

Datum: dinsdag 16 februari  

Aanvangstijd: 14:00 / 15:00 / 16:30                   

Plaats: Kantine

Zorg daarom dat je aanwezig bent!

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens de kaderleden,

Henk Jongsma.