Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Steen en glas - Nieuws

Cao nieuws Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie

We zijn geen centimeter opgeschoten!

Op donderdag 17 maart jl. hebben we een vervolg willen geven aan de cao-onderhandelingen. De hoop op een voortvarend traject is de grond ingestampt met de voorstellen die de werkgevers ons gestuurd hebben één dag voordat de onderhandelingen zouden plaatsvinden. Hierbij doen wij u een afschrift van de voorstellen toekomen.

In de toelichting hebben de werkgevers aangegeven dat ze de oorspronkelijke voorstellen aangepast (staat rechtsboven onder de cao)  hebben aan de informatie die zij hebben opgetekend uit de rondgang die zij gehouden hebben. Wij typeren de voorstellen als een herhaling van zetten en nauwelijks aangepast aan de kritiek die wij hebben opgetekend uit de ledenvergaderingen, en door ons in de vorige onderhandelingsronde uitvoerig besproken.

In deze onderhandelingsronde zijn we geen centimeter opgeschoten, partijen hebben alleen over en weer de eigen standpunt(en), nog eens herhaald. We hebben de werkgevers gevraagd of hetgeen in hun voorstellenbrief staat hun eindbod is, dat blijkt niet het geval te zijn. Maar welke ruimte er is en of zij uberhaupt hun verslechteringsvoorstellen van tafel halen daar was de tijd in deze onderhandelingsronde te kort voor.

Partijen hebben afgesproken om een nieuwe datum te prikken op 30 maart as. met een mogelijke uitloop op 31 maart, met als intentie om alles in het werk te stellen om de werknemers duidelijkheid te scheppen. Of we hebben een cao-resultaat en of stellen we vast dat werkgevers vasthouden aan hun voorstellen, dan melden wij ons bij jullie over het vervolg.

Wij blijven jullie op gepaste wijze informeren over het vervolg.

Henk Mink - Kaderlid
Fred Stoffer - Kaderlid
Willem Timmer -Bestuurder CNV Vakmensen
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202957
16-1135/WT/sb