Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Steen en glas - Nieuws

Alvon Heembeton, Calduran en Dycore werkgevers weigeren overleg over sociaal plan 69 ontslagen

Het was een kort overleg op 19 augustus 2013 van CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten met de in CRH Structural NL verenigde werkgevers Alvon Heembeton, Calduran en Dycore. Het driemanschap algemeen directeur Ben Bergsma, commercieel directeur Henk Schaap en personeelsdirecteur Tjitske Lambeck zei dat zij bij de huidige reorganisatie van CRH Structural NL, ondanks de onderlinge vervlechting van en de gezamenlijke toekomst voor de drie betrokken bedrijven, een voor allen geldend sociaal plan afwijzen. 


Werkgevers willen dus voor elk bedrijf een apart traject. Vakbonden vinden dit raar, gezien de vervlechting, de fusie van de bedrijven en centralisering van activiteiten op verschillende locaties. Bovendien ontstaat ongelijkheid. De werkgevers bleken echter niet bereid te onderhandelen.


Nu werkgevers het sociaal plan perse per bedrijf willen afwikkelen en de medezeggenschap ook op bedrijfsniveau ligt, handelen de vakbonden overeenkomstig. Hieronder lichten wij per bedrijf de situatie toe. Na vandaag zullen wij per bedrijf ledenvergaderingen uitschrijven. 

Calduran: lopend sociaal plan

Voor Calduran is eind 2012 een sociaal plan met de vakbonden afgesloten dat, zo erkennen wij, ook voor nieuwe reorganisaties tot 1 juli 2014 geldt. Werkgever wil niks extra afspreken boven hetgeen reeds geregeld is in het huidige sociaal plan of de cao. CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten houden ledenvergaderingen Calduran om dit door te spreken en mogelijke vragen te beantwoorden.

Alvon Heembeton: meteen een eindbod

Voor Alvon Heembeton wilde werkgever geen onderhandelingen over een sociaal plan voeren, sterker nog, hij deed de vakbonden op 19 augustus meteen een eindbod. En dit eindbod is: de sociale regeling Dycore 2012 die de toenmalige directeur Ruud van Groesen in 2012 met de OR van Dycore afsprak en die slechter is dan het sociaal plan Calduran uit 2012. Het moet kennelijk zo goedkoop mogelijk. CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten houden ledenvergaderingen Alvon Heembeton waar zij dit eindbod negatief zullen voorleggen mede vanwege het eerdere, veel betere sociaal plan 2011. 

Dycore: werkgever weigert te onderhandelen

Voor Dycore wil werkgever vasthouden aan de eind 2012 met de OR Dycore overeengekomen sociale regeling. Werkgever en OR Dycore noemen deze regeling hardnekkig ‘sociaal plan’. Omdat deze regeling niet met de vakbonden afgesproken is, zijn werknemers Dycore hier ook niet aan gebonden. 

CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten houden ledenvergaderingen Dycore waar zij de weigering van hun werkgever om nu met vakbonden over een sociaal plan te overleggen, negatief zullen voorleggen.


Met vriendelijke groet,

Willem Timmer
CNV Vakmensen

Bijlagen:

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid