Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vlakglas - Nieuws

Werkgevers Vlakglas leggen bom onder cao-overleg

Werkgevers houden onverkort vast aan premieplafond van 26% inzake de pensioenregeling.

Werkgevers blazen de cao-onderhandelingen op. Werkgevers houden onverkort vast aan premieplafond van 26% inzake de pensioenregeling. Starre opstelling werkgevers heeft effect voor de cao, pensioenregeling, scholing en ontwikkelingsmogelijkheden en klimaat in de sector.

Werkgevers leggen bom onder cao-onderhandelingen Vlakglas

Op vrijdag 27 september 2013 zijn de cao-onderhandelingen Vlakglas hervat. De werkgevers legden direct een bom onder het overleg. De werkgevers waren enkel bereid tot het maken van afspraken inzake de cao indien in het kader van de pensioenregeling een premieplafond van 26% kon worden overeengekomen. Voor de werkgevers is vanaf het begin af aan duidelijk geweest, dat een premieplafond voor vakorganisaties een onbegaanbare route was. Werkgevers hebben het overleg doelbewust opgeblazen.

Oplossing was in zicht

Vakorganisaties waren bereid om genoegen te nemen met een gematigde loonsverhoging. CNV Vakmensen heeft oog voor de problemen in de sector. Door de wettelijke verplichting tot aanpassing van de pensioenregeling ontstaat er financiële ruimte. CNV Vakmensen wilde deze ruimte inzetten voor een loonsverhoging voor de werknemers. Sinds 31 maart 2011 hebben de werknemers in de sector geen loonsverhoging meer gehad. Het tot stand brengen van een sector-cao en het afspreken van een faire loonsverhoging waren voor CNV Vakmensen de twee prioriteiten in het overleg. De constructieve houding van vakorganisaties is door de werkgevers niet beantwoord.

Premieplafond

De wekgevers wilden voor een langere periode (tenminste drie jaar) garanties afspreken over de toekomstige premieontwikkelingen in de pensioenregelingen. Dit terwijl voor het komende jaar de premiepensioenregeling onder de gevraagde 26% bleef. Het pensioendossier is thans volop in beweging. Politiek, werkgevers en werknemers zullen ingaande het pensioendossier in de nabije toekomst belangrijke beslissingen moeten nemen. Werkgevers in de vlakglas begrijpen drommels goed, dat werknemersorganisaties zich op voorhand op het belangrijke punt van de premiehoogte niet vast kunnen leggen.

Starre opstelling werkgevers heeft verregaande negatieve effecten

De halsstarrige opstelling van werkgevers leidt ertoe, dat dit jaar weer geen cao tot stand zal komen. Voorts zullen werkgevers en werknemers geen afspraken kunnen maken over de aanpassing van de pensioenregeling aan de wettelijke kaders. De scholings- en opleidingsfaciliteiten in de sector staan ook onder druk nu werkgevers en werknemers geen afspraken kunnen maken. Het klimaat in de sector is sterk verslechterd, juist in een periode waarin werkgevers en werknemers elkaar zo hard nodig hebben om tot oplossingen te komen.

CNV Vakmensen betreurt het zeer u niet anders te kunnen berichten. Graag ontvangen we uw reactie. U kunt uw reactie zenden aan Robbim Heins, bestuurder CNV Vakmensen, per e-mail via r.heins@cnvvakmensen.nl.


Robbim Heins
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid