Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vlakglas - Nieuws

Vlakglas cao-nieuwsbrief 2: Alles kommer en kwel

Het is werkelijk om te huilen, hoewel alle sectoren die direct en of indirect met de bouw te maken hebben spreken van een goede economische situatie is het volgens de werkgevers in de Vlakglas kommer en kwel.

Hierbij een aantal oneliners:
Volume in isolatieglas neemt af, aantal bouwprojecten neemt toe maar de prijzen niet, marges te krap, concurrentie toename uit buitenland. Kortom, alle reden om de hand op de knip te houden en de werknemers niets te gunnen.

CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie hebben gewezen op de gemaakte afspraken voor de Bouw & Infra , verwante cao’s en toeleveranciers. Vakbonden zien geen reden, waarom er ook niet voor de Vlakglas substantiële loonafspraken gemaakt kunnen worden. Zo is er voor de bouwsector een cao afgesproken met een structurele loonsverhoging van 5,35% over 21 maanden, voor de kalkzandsteen 6% over twee jaar, bij bedrijf Saint-Gobain Construction 3% over 13 maanden.

Op loon hebben wij een voorstel gedaan van 3,5% voor een éénjarige cao. Voor de overige voorstellen verwijzen we naar de eerder verzonden voorstellenbrief.

Werkgevers hebben ons hun voorstellen uit de doeken gedaan, wat stellen ze voor?

 1. Intensiveren duurzaam inzetbaarheidsbeleid: meedoen en mee ontwikkelen in plaats van ontzien. Vakbonden zetten dan ook grote vraagtekens bij het voorstel van de werkgevers: waarom hebben werkgevers afgelopen periode dan niet massaal deelgenomen aan het project van de sector??
 2. Via het opleidings-en ontwikkelingsfonds loopt sinds anderhalf jaar een prachtig project voor duurzaam inzetbaarheid. Slechts een handvol werkgevers maken daar op dit moment gebruik van.
 3. Toeslagen in lijn brengen met veranderingen (24 uurs economie), concreet de zaterdag toeslag verlagen naar 150%.
 4. Verlaging van de pensioenpremie, door de pensioenregeling te verslechteren.
 5. Verlaging van de loondoorbetaling bij ziekte over twee jaar naar 170%. Nu zijn de 1ste twee maanden 90% en de volgende 22 maanden 100%.
 6. Verlaging van de seniorendagen en op termijn laten vervallen. Concreet stellen ze voor medewerkers in dienst vóór 1 januari 2019 het volgende voor:Leeftijd 61-64 jaar: 6 dagenWerknemers die op 31 december 2018 al meer dagen hebben dan hierboven, behouden dat aantal. Voor nieuwe werknemers vervalt de regeling.
 7. Let op: als de werkgevers hun zin krijgen, heeft dit grote gevolgen voor werknemers, die binnen de sector van werkgever wisselen. Als je van werkgever wisselt, maar in de branche blijft werken, vervalt je recht op seniorendagen.
 8. Leeftijd 65 jaar en ouder : 9 dagen.
 9. Leeftijd 58-60 jaar: 3 dagen
 10. Looptijd en loon: een tweejarige cao met een loonbod van 2 x 1,75% structureel, waarbij nog gesproken moet worden over de invoeringsdatum + 1% structureel als we de verslechteringen van pensioen accepteren.

Werkgevers stellen dat de cao Vlakglas een cao dient te zijn die wendbaarheid van de organisatie en medewerkers ondersteunt en past bij deze tijd en toekomst. Verder dienen deze voorstellen er toe om de organisaties in de Vlakglas aantrekkelijk te laten zijn voor de arbeidsmarkt en te waken voor continuïteit door gezonde balans in ontwikkeling, beloning en werktijden. Wat de werkgevers betreft, zijn dit de eerste aanzetten. 

Vakbonden herkennen het negatieve beeld van de sector niet. Juist nu is het de tijd, dat ook werknemers profiteren van de economische voorspoed. Werkgevers in de Vlakglas gunnen de werknemers niets. Met deze voorstellen van werkgevers wordt de loonsverhoging bekostigd uit de voorgestelde verslechteringen.

Op 11 september staat de volgende ronde gepland. Het beloven zware onderhandelingen te worden. Bespreek de voorstellen met jouw collega en laat ons via de mail weten hoe er bij jou op het bedrijf over deze voorstellen wordt gedacht. Als je samen met een groep collega’s met ons in gesprek wit, laat het ons weten. Wij komen graag naar je toe. Jouw reactie kun je richten aan ondergetekende.

Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Vakbondswerk doe je samen, we hopen dat we op jullie steun kunnen rekenen. Laat weten wat jij en je collega’s vinden van de werkgeversvoorstellen. Naar de werkgevers willen we een krachtig signaal afgeven. Het signaal dat de ingeslagen weg door de werkgevers voor de werknemers in de sector volstrekt onacceptabel is.

Namens Arjan Verheul, kaderlid
Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid