Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vlakglas - Nieuws

Uitnodiging achterbanraadpleging AGC Oosterwolde

Op 5 april hadden de vakbonden CNV Vakmensen en FNV de hoop dat we in een goed gesprek de openstaande punten met betrekking tot de nieuwe overgangspakket naar de vlakglas cao zouden kunnen oplossen.

Partijen hadden de wensen uitgesproken dat het voor geen van partijen goed is de huidige onduidelijke situatie voort te laten duren.

De hoop was na 5 minuten de grond ingeboord, toen we wederom een herhaling van zetten kregen te horen dat de AGC vasthoudt aan de oude uitgangspunten voor wat betreft het pensioenverhaal.

Wat zijn de openstaande punten wat ons betreft:

 1. Duidelijke omschrijving van de overgangspakket
  Dat houdt in dat niet de vlakglas cao als minimum geldt maar de cao van AGC Oosterwolde. Dit doet ook recht aan de uitspraak die AGC naar de werknemers heeft gedaan, dat zij behouden wat ze hadden. Dat is niet alleen bij de overgang maar ook over een aantal jaren. De aanvullende afspraken die we maken worden gegoten in een aanvullende arbeidsovereenkomst. In principe lopen de aanvullende afspraken tot einde dienstverband.
 2. Pensioenpremie
  In het pakket staat vermeld dat je vanaf 1 januari 2018 een premie gaat betalen van 10,36%. Van oudsher is door de werknemers 4,5 dag ingeleverd als financiering in de pensioenpremie die een waarde vertegenwoordigt van 3,4% (dat is door AGC schriftelijk bevestigd), dat houdt in dat de werknemer ons inziens een premie betaalt van 13,76%. Dat is meer dan de in de oude cao genoemde 7,6% + 4,5 dag en ook meer dan de in de minimum vlakglas cao genoemde 11,2%.

  Als bonden hebben wij aangegeven dat we bereid zijn om mee te denken aan een oplossing die recht doet aan de cao, en als richting hebben we benoemd dat we dit punt de vlakglas cao als vertrekpunt hanterend een voorstel gedaan van 11,2% minus de 3,4% voor de 4,5% dagen, dan kom je op 7,8% dat we zo’n resultaat aan de werknemers willen voorleggen. Zoals in de inleiding aangegeven, er was onvoldoende ruimte, voor verder overleg. AGC heeft nog een laatste voorstel op tafel gelegd, hetgeen wat ons betreft onvoldoende is om van een onderhandelingsresultaat te spreken.
 3. Cao-verhoging vlakglas
  Wat ons als bonden behoorlijk tegen de borst stuit is dat AGC zich bedient van chantagepraktijken. In de vlakglas cao is voor 1 januari 2018 een verhoging afgesproken van 1%, we hebben vernomen dat de AGC, de werknemers die nog niet getekend hebben de verhoging niet hebben toegekend. Als motivering geven ze aan dat je dat pas krijgt als je tekent. Dit strookt wat ons betreft niet met goed werkgeverschap. Hier is wat ons betreft ook niet het laatste woord over gesproken. Dat geldt wat ons betreft ook voor de vergoeding verbeterpunten.

Achterbanraadpleging
Verband houdend met de hierboven genoemde zaken en de binnenkort te starten onderhandelingen cao vlakglas nodigen we je uit voor een ledenvergadering waarin we de zaken en de vervolgstappen zullen bespreken. Hierbij nodigen wij je uit voor de te houden gezamenlijke ledenvergadering op:
donderdag 26 april a.s.
1ste sessie om 13.30 uur en 2e sessie om 14.30 uur
in Hotel De Zon
Stationstraat 1
8431 ET te Oosterwolde FR.

Graag tot dan!

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid