Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vlakglas - Nieuws

Pensioenakkoord Vlakglas

CNV Vakmensen en GBO (werkgevers in de vlakglasbranche) hebben een pensioenakkoord bereikt in de vlakglasbranche. De nieuwe regeling voldoet aan de (per 1 januari 2015) geldende wetgeving. Over de aanpassing van de pensioenregeling zitten sociale partners op één lijn.

Inhoud regeling

De regeling gaat uit van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Daarmee is de regeling toekomstbestendig gemaakt. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om eerder met pensioen te gaan. Je haalt je ouderdomspensioen dan als het ware naar voren. Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen is vastgesteld op 1,83%. Dit opbouwpercentage is nagenoeg gelijk aan het huidige opbouwpercentage van 1,84%. In de nieuwe regeling is de drempel, dat je pensioen op gaat bouwen (= franchise) verlaagd. Werknemers in de vlakglasbranche met een lager inkomen profiteren hiervan. Zij bouwen eerder pensioen op. De brief van het GBO aan het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds vlakglas tref je bijgaand ter kennisname aan.

Technische aanpassing

Per 1 januari 2015 geldt er een nieuw financieel toetsingskader. Deze nieuwe wetgeving maakte een aanpassing van de inhoud en de premie van de pensioenregeling vlakglas noodzakelijk. Door een pensioenakkoord te sluiten met GBO is er een regeling tot stand gekomen, waar CNV Vakmensen volledig achter staat. De meest gunstige pensioenregeling is uit de bus gerold. Indien partijen niet tot overeenstemming waren gekomen, had het pensioenfondsbestuur binnen haar mandaat tot een regeling moeten komen. Dit had geleid tot een regeling met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar en een lagere pensioenopbouw.

Ledenbijeenkomst

Als daar behoefte aan is, is CNV Vakmensen graag bereid om een ledenbijeenkomst te organiseren om de ins en outs van het pensioenakkoord uit te leggen. Indien u daar belangstelling voor hebt, kunt u zich aanmelden bij bestuurder Robbim Heins: r.heins@cnvvakmensen.nl onder vermelding van belangstelling voor voorlichtingsbijeenkomst pensioenakkoord vlakglas. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden tijd en locatie bepaald.

Loskoppeling van de cao-onderhandelingen

Na overleg met het bondsbestuur van CNV Vakmensen heeft CNV de pensioendiscussie losgekoppeld van de cao. CNV Vakmensen had graag naast een pensioenakkoord, samen met de inbreng van (kader-)leden een cao tot stand gebracht. Uit informele contacten met de werkgeversorganisatie is gebleken, dat cao-partijen ten aanzien van de cao-onderhandelingen mijlenver uit elkaar staan. Alhoewel er nog een geen cao-voorstellenbrief ligt, vindt CNV Vakmensen, dat na jaren van stilstand er weer een substantiële structurele loonsverhoging overeengekomen moet worden. Ook vindt het CNV, dat de veranderingen ten aanzien van de hoogte en duur van de WW-uitkering in cao-verband gerepareerd dienen te worden. De werkgevers hebben aangegeven, dat er nauwelijks ruimte is. De werkgevers van hun kant hebben modernisering en flexibilisering hoog in het vaandel staan. Als er al een cao tot stand gaat komen, zal dat zeer moeizaam gaan. CNV Vakmensen wilde daar niet op wachten en wilde voorkomen, dat een mooie pensioenregeling uit haar handen zou glippen. In overleg met het bondsbestuur van CNV Vakmensen is er voor gekozen om de pensioen- en cao-discussie van elkaar los te koppelen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik het graag.
 
Robbim Heins - Bestuurder CNV Vakmensen
r.heins@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid