Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vlakglas - Nieuws

Koude start onderhandelingen cao Vlakglas

Werkgevers tonen minimale bereidheid om tot cao te komen.

Inzet CNV Vakmensen gericht op het tot stand brengen van sector – cao en afspraken te maken over faire loonsverhoging. Sector dreigt kans om tot sector-cao te komen te missen. 

Koude start

Op maandag 16 september zijn de cao-onderhandelingen Vlakglas zeer moeizaam van start gegaan. De sector heeft het op dit moment zwaar te verduren. De crisis laat ook binnen de sector Vlakglas ook duidelijk zijn sporen na. CNV Vakmensen heeft oog voor de problemen in de sector en ziet dat de branche zwaar onder druk staat.

Echter, vanaf 31 maart 2011 kent de Vlakglas-sector geen cao meer. Vanaf dat tijdstip hebben de werknemers geen loonsverhoging meer gehad. Over een periode van 3 jaar hebben de werknemers dus fors aan koopkracht ingeboet. Sterker, nog met nieuwe werknemers kunnen afspraken gemaakt worden, die ver onder het niveau van de cao liggen. De sector creëert zelf oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

CNV zet in op sector-cao en faire loonsverhoging

Voor deze onderhandelingen gelden voor CNV Vakmensen 2 prioriteiten:
 • het tot stand brengen van een sector-cao
 • tot afspraken komen over een faire loonsverhoging

Vanaf april 2011 hebben werknemers jaar in jaar uit aan koopkracht ingeleverd. Daarmee vergeleken zijn de koopkrachtplaatjes van de overheid nog heilig. Over de afgelopen jaren leverden de werknemers in totaliteit zo’n 7,5 % aan koopkracht in.

Helaas lijken de werkgevers hier geen oog voor te hebben.

Minimale bereidheid van werkgevers

De werkgeversorganisatie GBO heeft het volgende aanbod op tafel gelegd voor de pensioenregeling 2014 in combinatie met een cao voor 2014:
 • Looptijd cao: 1-1-2014 t/m 31-12-2014
 • Pensioenregeling:
  - opbouw 1,84 %
  - pensioenrichtleeftijd 65 jaar
  - pensioenpremie 25,8%
  - partnerpensioen 60%/70%
 • Eenmalige uitkering van 1% per 1 juli 2014
 • De STOOV cao zal voor dezelfde periode worden afgesloten
 • GBO is bereid om de eenmalige uitkering in te zetten in een structurele loonsverhoging, als er een premieplafond van 26% voor 2014 en de jaren hierna kan worden afgesproken.

Gemiste kans

Door de opstelling van werkgevers dreigt de sector een kans te missen. Door de wettelijke verplichting tot aanpassing van de pensioenregeling ontstaat er financiële ruimte. CNV Vakmensen vindt het reëel, dat de financiële ruimte aan de werknemers ten goede komt. Als er een kans is om tot een cao te komen is dat nu.

CNV Vakmensen doet een dringende oproep aan de werkgevers in de glasbranche om de werknemers niet in de kou te laten staan.

Het overleg wordt hervat op vrijdag 27 september. Hopelijk zijn de werkgevers dan alsnog bereid om na jaren van achteruitgang, alsnog afspraken te maken over een faire loonsverhoging.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om te mailen naar bestuurder Robbim Heins: r.heins@cnvvakmensen.nl

 

Robbim Heins

Vakgroepbestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid